Nye spilleregler fra 2024


Fra 1. januar 2024 begynder Gramex at indhente betaling for repertoire, vi ikke tidligere har opkrævet for. Vi skal nemlig til at repræsentere bl.a. amerikanske udgivelser på lige fod med det repertoire, vi allerede repræsenterer.

De nye regler får betydning for både kunderne, der betaler til Gramex for at bruge musikken, og for rettighedshaverne, som Gramex fordeler pengene til.

Det kan du læse mere om her:

New rules from 2024

From January 1, 2024, Gramex is collecting payment for repertoire that we have not previously charged for. This is because we are required to represent sound recordings from, among others, the United States, alongside the repertoire we already represent.

The new rules will affect both customers and rights holders in Gramex from 2024.