Kor og orkester

Medlemskab af Gramex er som udgangspunkt individuelt og personligt. Det vil derfor typisk være det enkelte medlem af koret eller orkestret, der skal meldes ind i Gramex.

Læs mere under Bliv medlem

Amatørkor og -orkestre

Amatørkor og amatørorkestre kan vælge en ordning, hvor de får penge udbetalt kollektivt, hvis koret/orkesteret består af mindst 20 medlemmer. I sådanne tilfælde er det formelt set koret eller orkestret, der bliver meldt ind i Gramex.

Desuden skal de enkelte sangere og musikere give fuldmagt til, at pengene må udbetales kollektivt. Gramex kan modtage fuldmagten på to måder:

  • Send en kopi af jeres vedtægter, hvis det her tydeligt fremgår, at Gramex-vederlag skal udbetales til jeres fælles kasse
  • Udfyld og send en fuldmagtserklæring for hver ny udgivelse:

Hent fuldmagtserklæring.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende kor eller orkestre, er du velkommen til at kontakte os:

Medlemsservice & repertoire
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: medlem@gramex.dk