Kor og orkester


Medlemskab af Gramex er som udgangspunkt individuelt og personligt. Det vil derfor være det enkelte medlem af koret eller orkestret, der skal meldes ind i Gramex.

Læs mere her:

Bliv medlem som kunstner

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende kor eller orkestre, er du velkommen til at kontakte os:

Medlemsservice & Repertoire
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: medlem@gramex.dk