Penge til gode fra udlandet


Gramex har aftaler med en række søsterorganisationer i udlandet. Hvis en udgivelse, du har medvirket på, bliver afspillet i radio eller tv i det pågældende land, går afregningen via den udenlandske søsterorganisation til Gramex.

Betaling fra udlandet er op til to år undervejs

Gramex udbetaler typisk penge fra udlandet to gange årligt; i foråret og efteråret. For udenlandske afspilninger gælder, at medlemmerne modtager betaling senere end den danske afregning. Det skyldes, at Gramex først skal modtage oplysninger fra søsterorganisationerne om, hvilken dansk musik der er afspillet i det pågældende land. Først når vi har oplysningerne, kan vi fordele pengene til de rigtige rettighedshavere i Danmark.

Oversigt over internationale aftaler
Musik i udlandet