Arving i Gramex


Når en rettighedshaver i Gramex dør, overgår retten til at modtage Gramex-vederlag til afdødes arving(er).

Som arving eller bobestyrer skal du selv give os besked om dødsfaldet. Gramex bliver ikke automatisk informeret. Vi skal bruge dokumentation for arveforholdet, typisk en kopi af skifteretsattesten, og sender dig herefter et link til et oplysningsskema, du skal udfylde online med dine kontaktinformationer.  

Sådan udbetaler vi til arvinger

Når arveforholdene er på plads, og du er registreret som arving i Gramex, kan vi udbetale til dig. Vi udbetaler til din NemKonto. Det sker typisk én gang om året i juni måned, hvor vi afregner for alle afspilninger året før. Du kan følge med i udbetalingerne fra Gramex og finde flere detaljer via vores selvbetjening Mit Gramex.

Gramex-vederlag er skattepligtige og indberettes til SKAT som B-indkomst.

Dine rettigheder som arving

Gramex-rettigheder gælder i 70 år efter udgivelsen. Det betyder, at de vederlag, som den afdøde rettighedshaver optjener i denne periode, i stedet skal udbetales til dennes arvinger.

Som arving arver du vederlagsretten og altså retten til at modtage betaling. Du bliver ikke selv medlem af Gramex. Arvinger har derfor ikke stemmeret på Gramex’ generalforsamlinger, men er velkomne til at tilmelde sig og deltage uden stemmeret.  

Vederlagsretten vil gå i arv til arvingens arvinger i henhold til arveloven eller testamente, medmindre den forinden er udløbet. Retten kan ikke overdrages til andre end arvingerne.

Husk Koda

Gramex forvalter udelukkende rettigheder på vegne af udøvende kunstnere og musikproducenter. Hvis afdøde også har fungeret som skabende kunstner og skrevet tekst og musik, skal du også huske at kontakte vores kolleger i Koda, som forvalter rettighederne på vegne af tekstforfattere og komponister.

Kontakt os

Er du bobestyrer eller arving til en afdød rettighedshaver i Gramex? Eller har du som kunstner eller producent spørgsmål til, hvad der sker med dine rettigheder og vederlag efter din død?

Så kan du altid kontakte os. Du kan skrive til os på arving@gramex.dk eller ringe på vores hovednummer 33 85 32 00.

Spørgsmål til dødsboets behandling skal rettes til skifteretten eller en eventuel bobestyrer.