Grønlands-puljen


En gang om året kan udøvende kunstnere i det grønlandske musikliv søge støtte fra Gramex til følgende musikfremmende formål:

  • Indspilning, udgivelse og promotion af musik
  • Tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik
  • Faglig dygtiggørelse
  • Studie- og rejselegater
  • Støtte til publikationer, der styrker kunstnernes arbejdsvilkår og retsstilling

NB: Du kan ikke søge tilskud til indkøb af instrumenter, teknisk udstyr eller lignende.

Sådan søger du puljen

Puljen kan søges af musikere, artister, bands, kor og orkestre i det grønlandske musikliv – ikke pladeselskaber og producenter.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte et budget over dine formodede indtægter og udgifter til projektet.

Ansøgningsfristen hedder torsdag den 25. januar 2024.

Hent ansøgningsskemaet her

Hvornår får du svar?

Gramex’ bestyrelse behandler ansøgninger én gang årligt. Bedømmelsesudvalget består af de to grønlandske musikere Julie Berthelsen og Leif Immanuelsen, der indstiller ansøgningerne til Gramex’ bestyrelse.

Svar på indsendte ansøgninger forventes i starten af marts 2024.

Udbetaling og skat

Tildeles dit projekt støtte, får du pengene udbetalt ved tilsagn (for beløb op til 15.000 kr.). Beløbet vil blive indberettet som B-indkomst til SKAT under dit CPR-nr. Du skal altså betale skat af det tildelte beløb.

Er du tildelt mere end 15.000 kr. i støtte, får du halvdelen af beløbet udbetalt ved tilsagn og resten, når du har indsendt et regnskab med behørig dokumentation for dine afholdte udgifter.

Regnskab og dokumentation

HUSK at gemme dokumentation (fakturaer, kvitteringer) for alle dine udgifter, som du har anført i dit budget. Du skal sende os et samlet regnskab med dokumentation for dine afholdte udgifter til projektet inden årets udgang.

Er der udgifter, du ikke kan dokumentere, skal du betale de penge tilbage til Gramex.

Hvem får typisk støtte?

Ansøgere til puljen søger støtte til at realisere forskellige slags musikalske projekter. Nogle får tilskud til at få deres musik indspillet og udgivet digitalt eller fysisk. Nogle får hjælp til at deltage i festivaler, koncerter og kurser i Danmark, Grønland eller resten af verden.

Modtagerne er både helt grønne navne på den grønlandske musikscene og veletablerede artister, bands, kor og foreninger.

Se de projekter, der fik støtte i 2023

Om støttemidlerne

I Grønland indhenter Gramex betaling for brug af udgivet musik på grønlandske radio- og tv-stationer og andre offentlige steder. Halvdelen af indtægterne går tilbage til fordeling i det grønlandske musikliv. Den anden halvdel fordeles til det grønlandske, danske og internationale repertoire ud fra de rapporteringer, Gramex modtager fra dansk radio og tv.

Midlerne, der går tilbage til Grønland, fordeles ligeligt mellem kunstnere og pladeselskaber. Pengene til de grønlandske kunstnere bliver samlet i en særlig pulje og fordelt som støttemidler én gang om året.

Søg flere midler fra Gramex

Spørgsmål?

Kontakt Iben Skov Lehnert på ile@gramex.dk eller 33 85 32 04