Grønland

Kalaallilsut (grønlandsk version)

En gang om året kan grønlandske musikere og sangere søge støtte fra Gramex til følgende musikfremmende formål:

  • Indspilning, udgivelse og promotion af musik
  • Tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik
  • Faglig dygtiggørelse
  • Studie- og rejselegater
  • Støtte til publikationer, der styrker kunstnernes arbejdsvilkår og retsstilling

Søg støtte

Vil du søge støtte, skal du udfylde vores ansøgningsskema (på dansk) og vedlægge et budget.

I ansøgningen skal du bl.a. skrive en fyldestgørende projektbeskrivelse, udfylde kontakt- og bankoplysninger og oplyse, hvorvidt du har søgt støtte andre steder, og om du tidligere har modtaget støtte fra Gramex.

Download ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: torsdag den 12. marts 2020.

NB: Næste frist bliver i marts 2021. Nærmere dato følger.

Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema, budget og evt. øvrige bilag – gerne pr. e-mail – til Bettina Kenter på bke@gramex.dk eller pr. post til:

Gramex
Gl. Kongevej 11-13, 2.
1610 København V
Danmark

Att.: Bettina Kenter

Bemærk

Det er kun udøvende musikere og sangere, der kan søge puljen – ikke sangskrivere, komponister eller pladeselskaber

Bedømmelsesudvalget består af de to grønlandske musikere Julie Berthelsen og Leif Immanuelsen, der indstiller ansøgningerne til Gramex’ bestyrelse.

Svar på ansøgninger

Behandling af ansøgninger sker en gang årligt. Svar på indsendte ansøgninger forventes i slutningen af maj. Tildeles dit projekt støtte, skal beløbet bruges i indeværende år. Ellers bortfalder støtten, og pengene går tilbage i puljen til glæde for andre. Beløbet vil til sin tid blive indberettet som B-indkomst til SKAT under dit CPR-nr. – det vil sige, at du skal betale skat af det tildelte beløb.

Om støttemidlerne

I Grønland indhenter Gramex betaling for brug af udgivet musik på grønlandske radio- og tv-stationer og andre offentlige steder. Halvdelen af indtægterne går tilbage til fordeling i det grønlandske musikliv. Den anden halvdel fordeles til det grønlandske, danske og internationale repertoire ud fra de rapporteringer, Gramex modtager fra dansk radio og tv.

Midlerne, der går tilbage til Grønland, fordeles ligeligt mellem kunstnere og pladeselskaber. Pengene til de grønlandske kunstnere bliver samlet i en særlig pulje og fordelt som støttemidler.

Se, hvem der senest modtog støtte