Beskyttet musik


Med virkning fra den 1. januar 2024 opkræver og fordeler Gramex vederlag for beskyttede lydoptagelser, som afspilles efter denne dato, og som har tilknytning til de fleste lande i verden. Beskyttelsen sker i henhold til princippet om national behandling.

Det betyder, at Gramex fremover beskytter lydoptagelser, som har tilknytning til Danmark, EU, EØS og lande, som har tiltrådt Romkonventionen eller WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), efter de danske regler i ophavsretsloven. 

Hvis en lydoptagelse er produceret af en producent, som er hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, eller et land, som har tiltrådt Romkonventionen eller WPPT, så er der tale om en beskyttet lydoptagelse, uanset hvor lydoptagelsen, eller dele af lydoptagelsen, er optaget. Lydoptagelsen beskyttes både i forhold til alle de udøvende kunstneres og producentens rettigheder til det pågældende track.

Er producenten ikke hjemmehørende i Danmark, EU/EØS eller et land, som har tiltrådt Romkonventionen eller WPPT, så er lydoptagelsen alligevel beskyttet, hvis færdiggørelsen af masterbåndet har fundet sted i Danmark, EU/EØS, eller et land, som har tiltrådt Romkonventionen eller WPPT, og i så fald er hele lydoptagelsen (inkl. producentens og alle de udøvende kunstneres rettigheder) beskyttet, uanset hvor producenten er hjemmehørende, eller hvor de enkelte lydspor er optaget.

Er beskyttelsestiden udløbet, er der ikke længere tale om en beskyttet lydoptagelse. I ophavsretslovens §§ 65 og 66 kan du læse mere om beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og producenter.

For afspilninger foretaget før den 1. januar 2024 gælder princippet om materiel gensidighed efter reglerne i ophavsretslovens § 86 og i udlandsbekendtgørelsen nr. 218 af 9. marts 2010 i forhold til de lande (ekskl. DK, EU/EØS), som har tiltrådt WPPT og Romkonventionen.

Læs mere

Nye spilleregler fra 2024

Ophavsretsloven