Plademærker

Et plademærke er det navn, et pladeselskab udgiver under, og kaldes også labels.

For små pladeselskabers vedkommende er plademærket oftest identisk med selskabets navn. Større pladeselskaber har ofte flere forskellige labels. For eksempel et label for hver genre, selskabet udgiver.

Rigtig fordeling af penge

Plademærkerne danner som oftest grundlag for at registrere rettighederne til den enkelte udgivelse. Det er derfor vigtigt, at man som pladeselskab husker at informere Gramex om nye plademærker og plademærker, man ikke længere har rettighederne til.

Nyt plademærke

Når I starter et nyt dansk plademærke, meddeles det skriftligt til Gramex.

Distribution, licens og overdragelse

Når I indgår en aftale om distribution, licens eller overdragelse, der omfatter retten til at indkassere vederlag for radioafspilninger i Danmark, skal det pågældende plademærke registreres hos Gramex til jeres selskab.

I skal sende en kopi af den indgåede aftale til Gramex.

Aftalen skal indeholde følgende:

  • Plademærkets navn og navne på eventuelle underplademærker (sublabels)
  • Dato for overtagelse eller hvornår aftalen træder i kraft
  • Dato for hvornår aftalen ophører (gælder licens og distributionsaftaler)
  • Territorium
  • Passus om at aftalen omfatter retten til vederlag for afspilninger i radio/tv og anden offentlig fremførelse
  • Underskrift fra begge parter

Afmelding af plademærker

Pladeselskaberne har pligt til skriftligt at underrette Gramex, når selskabets rettigheder til et plademærke ophører.

Label codes

Distribuerer du musik i Tyskland, skal dit label have en såkaldt label code.

Få en label code

Udenlandske unclaimed tracks

Vi har samlet en oversigt over udenlandske tracks, vi ikke har registreret producentrettigheder til.

Udenlandske unclaimed tracks