Labels


Et label er det navn, et pladeselskab udgiver under, og kaldes på dansk også plademærker.

Større pladeselskaber har ofte flere forskellige labels. For eksempel et label for hver genre, selskabet udgiver. For små pladeselskaber og selvudgivere er deres label oftest identisk med selskabets navn.

Giv os besked om nye labels

Når du eller dit pladeselskab starter et nyt dansk label, skal du give Gramex skriftlig besked.

Labels danner grundlag for at registrere rettighederne til den enkelte udgivelse. Det er derfor vigtigt, at du som pladeselskab informerer Gramex om nye labels og labels, som selskabet ikke længere har rettighederne til. Ellers kan vi ikke fordele pengene korrekt.

Distribution, licens og overdragelse

Når du som pladeselskab indgår en aftale om distribution, licens eller overdragelse, der omfatter retten til at indkassere vederlag for radioafspilninger i Danmark, skal det pågældende label registreres hos Gramex til jeres selskab.

Du skal sende en kopi af den indgåede aftale til Gramex.

Aftalen skal indeholde følgende:

  • Navn på label og eventuelle sublabels (underplademærker)
  • Dato for overtagelse eller hvornår aftalen træder i kraft
  • Dato for hvornår aftalen ophører (gælder licens og distributionsaftaler)
  • Territorium
  • Passus om at aftalen omfatter retten til vederlag for afspilninger i radio/tv og anden offentlig fremførelse
  • Underskrift fra begge parter

Husk at afmelde labels

Pladeselskaberne har pligt til skriftligt at give Gramex besked, når selskabets rettigheder til et label ophører.

Label codes

Distribuerer du musik i Tyskland, skal dit label have en såkaldt label code.

Få en label code