Bliv medlem

Du kan blive medlem af Gramex som pladeselskab, når du har udgivet musik.

Du skal anmelde udgivelsen til os på en studieliste med info om de medvirkende og pladeselskabet.

Når Gramex registrerer studielisten, sender vi pladeselskabet en mail med et link til en online medlemserklæring. Når du har udfyldt og underskrevet den med dit NemID, er du medlem.

Udgiver du selv musik, skal du selv sørge for at anmelde udgivelsen til Gramex. Du vil i så fald optjene penge også som pladeselskab og derfor blive tilbudt medlemskab som pladeselskab – selv om du ikke som sådan ejer et pladeselskab.

Det er gratis at blive medlem af Gramex.

Anmeld en udgivelse

Godt at vide

Gramex udbetaler penge hvert år i juni måned for musik afspillet i kalenderåret før. For at vi kan udbetale, skal du huske:

  • At udfylde og underskrive medlemserklæringen, vi sender til dig
  • At gennemgå de spilletider, vi sender i foråret, og sende indeståelsen retur
  • At anmelde alle udgivelser til Gramex på studielister
  • At informere Gramex om ændringer i rettigheder til nye eller eksisterende labels

Vi får automatisk oplyst din NemKonto via dit CVR-/CPR-nummer.

Udbetalinger fra Gramex er B-indkomst og bliver automatisk indberettet til Skat.

Producentrettigheder

Et pladeselskab kan også blive medlem af Gramex, når vi får dokumentation for, at selskabet har producentrettighederne til:

  • en eller flere udgivelser udgivet af andre end dem selv
  • et eller flere danske og/eller udenlandske labels

Læs mere om hvad du skal sende til os

Læs mere

Udbetaling
Studielister
Plademærker
Musik i udlandet
FAQ