Penge til gode fra udlandet


Gramex har aftaler med en række søsterorganisationer i udlandet. Når en udgivelse bliver afspillet i radio eller tv i det pågældende land, går afregningen via den udenlandske søsterorganisation til Gramex.

Betaling fra udlandet er op til to år undervejs

Gramex udbetaler for et år ad gangen. Det betyder, at medlemmer i juni modtager betaling for anvendelse af deres musik i Danmark i det forgangne år. Dette gælder ikke for musik spillet internationalt.

For udenlandske afspilninger gælder, at medlemmerne modtager betaling et år senere end den danske afregning.

Dette skyldes, at Gramex først skal modtage oplysninger fra søsterorganisationerne om, hvilken dansk musik der er afspillet i det pågældende lands medier. Først når vi har oplysningerne, kan vi fordele pengene til de rigtige rettighedshavere i Danmark.

Oversigt over internationale aftaler
Musik i udlandet