Guide til dig, der selv udgiver musik


Skal du til at udgive musik selv for første gang – som artist, band eller pladeselskab – kan du få hjælp her.

Hos Gramex skal du:   

 • Bestille en ISRC-producentkode
  Du skal kun bestille koden første gang, du udgiver. Herefter skal du ud fra din producentkode selv tildele dine sange unikke ISRC-koder fremover. Du får en vejledning sammen med din kode.
 • Anmelde udgivelsen på en studieliste
  På studielisten skal du skrive, hvem der er producent, og hvem der medvirker på hvilke sange med hvilken rolle. Ingen studieliste – ingen Gramex-penge.

  Tjek også:
 • Kodas tjekliste for egen musikudgivelse
  Har du selv skrevet tekst eller musik, skal du starte med at registrere værkerne hos Koda. Tjek de 8 trin på tjeklisten for info om Koda, NCB, stregkoder osv.

  Du kan også se Kodas video her:

Spørgsmål og svar:

Hvordan bliver jeg medlem af Gramex?

Du kan ikke melde dig ind i Gramex, men bliver tilbudt medlemskab, når du har optjent Gramex-penge. Det vigtige er, at du får anmeldt din udgivelse på en studieliste. Når du har gjort det, skal du være lidt tålmodig.

Først når vi har modtaget og indlæst rapportering fra radio/tv om, at de har afspillet din udgivelse, registrerer vi studielisten i vores system. Vi sender samtidig dig og alle de musikere på udgivelsen, der endnu ikke er Gramex-medlemmer, en velkomstmail med et link til en medlemserklæring. Den skal du udfylde og underskrive med dit MitID – så er du medlem. Det er gratis.

Hvis du selv har udgivet og også selv medvirker på indspilningen, sender vi dig to mails: en som kunstner og en som producent. Det gør vi, fordi du som selvudgiver har to ”kasketter” på som både producent (pladeselskab) og som udøvende kunstner (musiker/artist).

Du får derfor to forskellige Gramex-numre, to forskellige udbetalinger og to forskellige stemmesedler til vores generalforsamling. Som medlem kan du på vores online selvbetjening Mit Gramex koble begge dine Gramex-numre til det samme login, så du kan følge med i alle dine registreringer og udbetalinger ét sted.

Bliv medlem som producent | Bliv medlem som kunstner
Hvornår bliver min studieliste registreret?

Gramex registrerer som udgangspunkt den musik, der bliver afspillet, og ikke alt musik, der bliver udgivet i Danmark. Vi registrerer derfor først din studieliste, når ”der er penge i det” for dig og musikerne.

Det vil sige når en af sangene på din udgivelse er blevet afspillet på en af de radio- og tv-stationer, som rapporterer til os hvilken musik de spiller. De rapporterer typisk en gang i kvartalet til Gramex, så det sker altså ikke i samme øjeblik, du hører dig selv i radioen. Når vi har modtaget og indlæst rapportering fra radioen, registrerer vi din studieliste i vores system. Herefter kan du se den på Mit Gramex under dine registrerede udgivelser.

De her kanaler rapporterer til os

Hvorfor bliver jeg tilbudt medlemskab som producent?

Udgiver du selv din musik, vil du optjene penge hos Gramex både som udøvende kunstner og som producent (pladeselskab), når udgivelsen bliver afspillet i radio og tv. Også selvom du ikke har et pladeselskab som sådan eller et CVR-nummer. 

Det er fordi Gramex repræsenterer to rettighedsgrupper: udøvende kunstnere og producenter. Du vil derfor blive tilbudt medlemskab både som kunstner og som producent/pladeselskab med hvert sit Gramex-nummer og få to separate udbetalinger fra os. Har du ikke et CVR-nummer, opretter vi dig i Gramex som medlem i dit CPR-nummer.

Hvad får jeg penge for fra Gramex, og hvad får jeg ikke penge for?

Du får penge fra Gramex, når en eller flere af de sange, du har medvirket på og/eller udgivet, bliver spillet i radio eller tv – hvis altså det er en radio- og tv-station, der rapporterer til Gramex, hvilken musik de spiller. Du kan se listen her.

Du får betaling for det præcise antal minutter og sekunder, du er afspillet totalt igennem et helt kalenderår – ikke antal afspilninger.

Du får ikke Gramex-penge for musik streamet på fx Spotify og YouTube. Gramex kan alene udbetale for det, man kalder offentlig fremførelse af musikken, men ikke for såkaldt ”on demand”-brug af musik. Det er derfor producenten selv, og altså ikke Gramex, der kan lave aftaler og indhente betaling for on demand-brug af musikken på fx Spotify og YouTube, i film, tv-serier, reklamer og podcast. Du kan læse mere her.

Hvordan godkender jeg mine spilletider?

Som producent skal du hvert forår godkende dine spilletider, før vi kan udbetale dine penge. Dine spilletider er en oversigt over, hvor og hvor meget dine udgivelser er afspillet i radio/tv året før.

Du får en mail fra os med et link til dine spilletider online. Du skal godkende dem med dit MitID. Det vil sige, at du skriver under på, at det er dig som producent, der har rettighederne til at indkassere producent-vederlaget fra Gramex. Det er nemt nok og tager sjældent mere end 5 minutter.

Hvornår får jeg pengene udbetalt?

Gramex udbetaler hvert år omkring sankthans for alle afspilninger i løbet af året før. Bliver du spillet i radioen i februar, får du altså først pengene for den afspilning i juni måned året efter. Hvis du har anmeldt udgivelsen på en studieliste.

De penge, du optjener som kunstner, udbetaler vi til din NemKonto via dit CPR-nummer. De penge, du optjener som producent, udbetaler vi til din NemKonto via enten dit CPR- eller CVR-nummer, hvis du har et firma.

Har du ikke et CVR-nummer, opretter vi dig som medlem i dit CPR-nummer og med det navn, du har skrevet på som producent på studielisten. Udbetalinger fra Gramex er B-indkomst, som vi indberetter til Skat.

Hvorfor får jeg mere som producent end som kunstner?

De penge, Gramex indhenter fra kunderne, deler vi i to, når vi laver årsregnskab. Hvis vi indhenter 200 millioner, er der altså 100 millioner til fordeling blandt producenterne og 100 millioner til fordeling blandt kunstnerne.

Da der typisk medvirker langt flere musikere på en udgivelse, men kun er én producent, har vi langt flere kunstner-medlemmer end producenter, der bliver afspillet. Der er derfor langt flere kunstnere om at dele de 100 millioner end der er producenter. Derfor får en producent typisk mere for at blive spillet i radioen i ét minut end en kunstner gør.

Hvad du får helt præcist i kroner og øre på hvilke kanaltyper, er noget, der ændrer sig hvert år. Det afhænger fx af, hvor mange penge vi har indhentet på det pågældende område det år.

Hvad får jeg udbetalt?
 

Skal jeg skrive min producer på studielisten?

Det kommer an på, hvilken rolle og funktion din producer har på tracket. Du skal kun skrive vedkommende på studielisten på de sange, hvor han eller hun bidrager til tracket med nye spor og altså har funktion som udøvende musiker – det er det vigtige – fx hvis han har bidraget til tracket ved at programmere nye beats eller ved at spille trommer.

Producent-rettigheder hos Gramex har ikke noget med en producer i studiet at gøre – selv om det kan lyde sådan.

Hvem er producent, hvis vi udgiver som band? 

Har I et pladeselskab eller et firma som band, skal I skrive det på studielisten som producent og vælge en af jer som kontaktperson. Det er kontaktpersonen, der skal udfylde og underskrive medlemserklæringen og spilletiderne på vegne af pladeselskabet. Vi udbetaler til firmaet via CVR-nummeret.

Har I ikke et CVR-nummer, skal I vælge én af jer, som skal modtage producent-pengene fra Gramex via sit CPR-nummer. På studielisten skal I så skrive bandet på som producent og hvem af jer der er kontaktperson. Det er kontaktpersonen, der skal skrive under på medlemserklæringen og spilletiderne og får udbetalt producent-pengene via sit CPR-nummer. I skal selv aftale, hvordan I fordeler pengene videre mellem jer.

De Gramex-penge, I optjener som musikere, er jeres egne penge optjent på baggrund af jeres egne personlige rettigheder som kunstner. Dem udbetaler vi til jeres NemKonto hver især via jeres CPR-nummer.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver signet?

Laver du en aftale med et label eller en distributør i Danmark eller i udlandet, skal du være opmærksom på, hvem af parterne der skal collecte Gramex-pengene som producent. Er det dig eller den producent, du laver en aftale med?

Få dine aftaler på skrift – også selv om I er gode venner til at starte med, og det måske kan virke kedeligt at bringe på bane. Er det første gang, eller er du i tvivl om noget i kontrakten, er det en god ide at få hjælp og rådgivning hos dit fagforbund som fx DMF eller DAF, før du skriver under. Gramex kan ikke hjælpe med kontrakter.

Bliver du signet på et label i udlandet, skal du selv huske at få registreret dit repertoire hos Gramex.  Læs mere

Hvad er det for rettigheder, Gramex forvalter?

Der findes forskellige rettigheder til musik. Og det er forskellige organisationer, der varetager de forskellige rettigheder på grundlag af forskellige paragraffer i ophavsretsloven.

De rettigheder, Gramex forvalter, kalder man fremførelsesrettigheder – og de vedrører retten til at modtage betaling for offentlig fremførelse, altså offentlig afspilning, af indspillet musik i fx radio og tv.

Internationalt kaldes de typisk neighbouring rights, men du kan også møde udtryk som performer rights (for kunstnere) og producer rights (for producenter).

Gramex varetager rettigheder ligeligt for to grupper af rettighedshavere: udøvende kunstnere og producenter. I Danmark er begge grupper altså samlet i én organisation: Gramex. I Sverige har de én organisation for kunstnere og én organisation for producenter.

Udgiver du selv din musik, vil du have begge ”kasketter” på og optjene Gramex-penge for begge dine rettigheder som kunstner og producent hver gang en af dine sange bliver spillet i radio/tv.

Dine rettigheder som kunstner er dine egne personlige rettigheder og kan ikke overdrages til andre. Dine rettigheder som producent kan du vælge at overdrage til en anden– nogle indgår fx aftale med en distributør eller et pladeselskab, om at de skal indhente producent-vederlaget fra Gramex i en tidsbegrænset periode.

Masterrettigheder er ikke det samme som dine producent-rettigheder hos Gramex. Masterrettighederne ligger også hos producenten, men omfatter retten til masteren og altså meget mere end bare de fremførelsesrettigheder, som Gramex varetager.

Du får kun betaling fra Gramex for den offentlige fremførelse af musikken i fx radio og tv. Det er producenten selv, og altså ikke Gramex, der kan lave aftaler og indhente betaling for on demand-brug af musikken på fx Spotify og YouTube, i film, tv-serier, reklamer og podcast. Hvad udbetaler vi ikke for?

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan finde svar på mange flere gode spørgsmål til Gramex her:

FAQ – spørgsmål og svar

Udgiver du selv via Gateway Music, kan du også tjekke deres FAQ:

Gateway Musics FAQ