Klager


I Gramex gør vi alt, hvad vi kan, for at yde den bedste service til vores medlemmer, kunder og andre, vi er i kontakt med.

Er du af den ene eller anden grund alligevel ikke tilfreds, kan du følge nedenstående.

Før du klager

  1. Er du utilfreds med manglende betaling for musik afspillet i radio eller tv, kan du med fordel starte med at udfylde et reklamationsskema. Så har vi oplysninger, der kan hjælpe os med at efterlyse dine afspilninger hos de pågældende radio- og tv-stationer. Ofte løses sagen allerede her.
  2. Tal med os. Inden du går i gang med at formulere en formel klage, så ring, skriv eller aftal et møde med os. I langt de fleste tilfælde kan vi løse sagerne, når vi taler sammen. Kontakt os
  3. Hjalp det ikke? Bed om at tale med chefen til den medarbejder, du har været i kontakt med. Du vil herefter høre fra chefen i den pågældende afdeling.

Ønsker du alligevel at klage?

Har vi ikke kunnet finde en løsning sammen via ovenstående trin, kan du sende en formel klage til Gramex. Du skal sende din klage skriftligt enten pr. mail eller post til:

Gramex
Gammel Kongevej 11-13
1610 København V
E-mail: gramex@gramex.dk

  • Mærk din mail eller dit brev til Gramex med teksten ”Klage”.
  • I din klage skal du beskrive, hvad du klager over så fyldestgørende som muligt og gerne i kronologisk orden, hvis der er tale om et længere forløb. Så har vi har bedst mulig chance for at undersøge og løse sagen.
  • Husk at angive dit medlemsnummer, hvis du er medlem, og dine kontaktoplysninger, så vi kan vende tilbage til dig.
  • Når vi har modtaget din klage, får du en mail fra os med besked om, at vi har modtaget din klage. Når Gramex er lukket – for eksempel i weekender, helligdage og ferier – behandles der ikke post eller mails og derfor heller ikke klager.
  • Gramex behandler din klage hurtigst muligt og tilstræber at have svaret dig inden for 14 dage.
  • Kan du ikke acceptere udfaldet af klagen, kan du bringe sagen op for Gramex’ bestyrelse ved at sende en mail til bestyrelse@gramex.dk. Bestyrelsens afgørelse er endelig.