Penge til gode

Som medlem får du som hovedregel penge fra Gramex ved årets udbetaling i juni.

Har du penge til gode hos os, kan det have forskellige årsager. Du kan læse om de mest almindelige her:

Forældelse efter 3 år

Gramex kan udbetale penge, der er optjent igennem de seneste tre år. Kender vi ikke rettighedshaverne til en indspilning – typisk fordi vi ikke har modtaget en studieliste – reserverer vi de optjente penge. Vederlag, der ikke er udbetalt, forældes efter tre år beregnet fra udgangen af optjeningsåret. Herefter går de tilbage i puljen af penge til fordeling det efterfølgende år.