Penge til gode

Som medlem får du som hovedregel penge fra Gramex ved årets udbetaling i juni.

Har du penge til gode hos os, kan det have forskellige årsager. Du kan læse om de mest almindelige her:

Efterlyste studielister
Manglende indeståelse
Udenlandske unclaimed tracks
Penge fra udlandet
Ubeskyttet musik
Manglende betaling

Forældelse

Gramex kan udbetale penge, der er optjent igennem de seneste tre år. Kender vi ikke rettighedshaverne til en indspilning – typisk fordi vi ikke har modtaget en studieliste – reserverer vi de optjente penge. Vederlag, der ikke er udbetalt, forældes efter tre år beregnet fra udgangen af optjeningsåret. Herefter går de tilbage i puljen af penge til fordeling det efterfølgende år.