Penge til gode


Som medlem får du som hovedregel penge fra Gramex ved årets udbetaling i juni.

Har du penge til gode hos os, kan det have forskellige årsager. Typisk skyldes det, at du enten mangler at få anmeldt udgivelsen på en studieliste, eller at du mangler at underskrive en medlemserklæring for at blive medlem.

Du kan læse om de andre mest almindelige årsager her:

Forældelse efter 3 år

Gramex kan udbetale penge, der er optjent igennem de seneste tre år. Kender vi ikke rettighedshaverne til en indspilning – typisk fordi vi ikke har modtaget en studieliste – reserverer vi de optjente penge. Vederlag, der ikke er udbetalt, forældes efter tre år beregnet fra udgangen af optjeningsåret. Herefter går de tilbage i puljen af penge til fordeling det efterfølgende år.