Blankmedie-midler

Gramex udbetaler hvert år de såkaldte blankmedie-midler (tidligere kaldet blankbånd) til de udøvende kunstnere på vegne af Fællesrådet for Udøvende Kunstnere.

Det er en økonomisk kompensation til rettighedshaverne for den lovlige private kopiering af udgivelser, der foregår. Vederlaget er en del af prisen, når man køber uindspillede (”blanke”) lydmedier som cd-rom’er, kassettebånd, usb-stik osv.

Midlerne bliver indhentet af Copydan KulturPlus og bliver fordelt og udbetalt hvert år i november ud fra den formodede aktuelle kopiering på baggrund af de 100 mest solgte album (cd’er, lp’er, downloads) i Danmark året før.

Medvirker du på en udgivelse, der er blandt de 100 mest solgte, får du altså en udbetaling af blankmediemidler fra os året efter. Jo større salgstal, desto større udbetaling.

Udbetalingen bliver indberettet til Skat som B-indkomst fra Fællesrådet.

Læs mere om udbetalinger

Læs mere om blankmedieordningen hos Copydan KulturPlus