Netradio


Netradio – også kaldet webcasting – er når du sammensætter et programindhold i form af tale og/eller musik, og udsendelsen streames på internettet. Netradio findes både som ren ”internetfødt” radio og i form af simultan streaming af en eksisterende FM-kanal.

Aftale om netradio

Når der er inkluderet musik i en programflade, der streames på internettet, skal du indgå en aftale med Gramex om netradio.

Hvis du har en lokalstation og ønsker at sende analoge programmer simultant på internettet, skal du ikke indgå en særskilt aftale for netradio. Den simultane udsendelse på internettet er inkluderet i betalingen for analog udsendelse.

Læs mere om lokalstationer under ‘Radio og tv’

Hvis du ønsker at bruge musik, lydbøger mv. i forbindelse med netradio, kan du finde oplysninger om aftalen, priser og rapportering herunder.

Aftalen er et tillæg til de broadcastere, der i forvejen har aftale(r) med Gramex om radioaktiviteter. Hvis du ønsker at indgå en netradioaftale uden i forvejen at have aftaledækkede broadcastaktiviterer, skal du kontakte os for at indgå en individuel aftale.

Når du har udfyldt og underskrevet aftalen, skal du sende den til os. Du kan enten sende aftalen med posten eller som et scannet dokument vedhæftet en e-mail. Vær opmærksom på, at vi skal have alle siderne af aftalen tilsendt.

På nuværende tidspunkt skal der ikke ske rapportering af forbrug af udgivne lydoptagelser til Gramex. Det kan blive aktuelt, og i så fald vil Gramex i god tid orientere kunderne herom.

Aftale om netradio (webcasting)

Abonnementsfinansieret radio omfattes ikke af aftale om netradio. I stedet skal du henvende dig til Gramex med henblik på en individuel forhandling.

Download

Hvis du ønsker at lægge musik til download på en hjemmeside, hvor brugerne kan downloade musik til deres egen computer som eksempelvis en mp3-fil, skal du have tilladelse fra de medvirkende udøvende kunstnere og pladeselskabet. For yderligere information kontakt pladeselskabernes brancheorganisation IFPI.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & Kommunikation
Tlf.: 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk