Overdragelse af rettigheder

Gramex indhenter betaling til udøvende kunstnere og pladeselskaber på baggrund af, at de som rettighedshavere har overdraget Gramex retten til at gøre dette.

Det er en forudsætning for medlemskab af Gramex, at man overdrager samtlige sine offentlige fremførelsesrettigheder for udgivne lydoptagelser til forvaltning gennem Gramex.

Dette medfører, at man som udøvende kunstner ikke kan overdrage sin ret til at modtage betaling til tredjemand, for eksempel et personligt drevet selskab med cvr-nummer, anparts- eller aktieselskab, idet man allerede har overdraget disse rettigheder eksklusivt til Gramex.

I henhold til lovgivningen er en udøvende kunstners ret til at modtage betaling derfor uoverdragelig.