FAQ

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål til Gramex.

Hvad er Gramex?

Gramex er en non-profit medlemsorganisation. Vi sørger for, at udøvende kunstnere og pladeselskaber får betaling, når indspillet musik afspilles offentligt.

Det gør vi ved at indgå aftaler om betaling med vores kunder – for eksempel radio- og tv-stationer, butikker, cafeer, fitness-centre og andre, der afspiller musik offentligt.

For kunderne betyder det, de kun skal kontakte Gramex for at kunne spille musik offentligt. Uden Gramex ville de skulle henvende sig til samtlige musikere, sangere og pladeselskaber bag udgivelserne.

Pengene sender vi videre til vores ca. 75.000 medlemmer. De er musikere, sangere og pladeselskaber, der enten er direkte medlemmer af Gramex eller repræsenteret via tilsvarende organisationer i udlandet.

Gramex er godkendt af Kulturministeriet som den organisation i Danmark, der indhenter betaling på vegne af udøvende kunstnere og pladeselskaber, når indspillet musik afspilles offentligt. Vi arbejder på grundlag af ophavsretslovens § 68.

Hvad er forskellen på Koda og Gramex?

Koda og Gramex er to forskellige organisationer. Vi sikrer begge betaling til musikkens rettighedshavere for offentlig brug af deres musik. Men det er forskellige rettigheder, vi varetager.

Gramex varetager rettigheder på vegne af pladeselskaber og udøvende kunstnere, der medvirker på indspillet musik. Koda varetager rettigheder på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlag.

Har man både skrevet tekst/musik og medvirket på indspilningen, har man ret til betaling fra både Koda og Gramex, når musikken bliver spillet i radioen. Men man er ikke automatisk medlem af den ene organisation, fordi man er medlem af den anden.

Koda og Gramex samarbejder for at gøre det så nemt som muligt for kunderne at afspille musik. Som for eksempel butik eller cafe skal man kun henvende sig ét sted, hos Koda, for at indgå en samlet aftale. Så sørger vi for at fordele pengene korrekt.

Læs mere i Kodas brancheguide
Læs mere om Gramex

Hvorfor er Gramex stiftet?

Gramex er stiftet i 1963 af IFPI Danmark og Fællesrådet for Udøvende Kunstnere.
IFPI Danmark er pladeselskabernes brancheorganisation og Fællesrådet for Udøvende Kunstnere består af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Korforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921.

Gramex blev blandt andet stiftet på baggrund af sangeren Aksel Schiøtz, der var kendt for sine populære tolkninger af danske sange under besættelsestiden. Da han blev syg i 1950 og var ude af stand til at optræde live, begyndte Statsradiofonien at afspille hans plader uden betaling. Det var der mange, der fandt urimeligt og var én af årsagerne til, at udøvende kunstnere fik deres rettigheder skrevet ind i ophavsretsloven i 1963.

Læs mere om organisationen

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem af Gramex, når du medvirker på en udgivelse eller selv udgiver musik. Det er gratis at blive medlem.

Som udøvende kunstner
Du kan blive medlem af Gramex som udøvende kunstner, når du medvirker på en udgivelse. Det er pladeselskabets ansvar at sende os en studieliste over, hvem der medvirker på udgivelsen. Som kunstner kan du sikre dig, du er skrevet på studielisten, og minde dem om at sende den til os.

Når Gramex modtager rapportering om, at udgivelsen er blevet spillet i radioen, registrerer vi udgivelsen efter studielisten. Hvis vi ikke allerede har registreret dig i systemet som medlem, sender vi dig automatisk en medlemserklæring. Når du har udfyldt og underskrevet den, er du medlem.

Bliv medlem som kunstner

Som pladeselskab
Du kan blive medlem af Gramex som pladeselskab, når du har udgivet musik, der bliver spillet i radioen – også selv om du ikke ejer et firma eller et CVR-nummer. Udgiver du selv, eller udgiver dit selskab musik, skal du huske at sende os en studieliste på udgivelsen.

Vi sender automatisk en medlemserklæring til nye selskaber, vi ikke tidligere har registreret i systemet. Når kontaktpersonen for selskabet har udfyldt og underskrevet medlemserklæringen, er du medlem.

Bliv medlem som pladeselskab

Begge dele
Har du både medvirket på en udgivelse og selv udgivet musik, kan du blive medlem af Gramex både som kunstner og som selskab. Du vil derfor have to forskellige Gramex-numre.

Hvordan får jeg en ISRC-kode?

I Danmark er det Gramex, der udsteder ISRC-koder til danske producenter første gang de skal udgive musik.

Du skal bare udfylde vores ansøgningsskema her på hjemmesiden. Så modtager du i løbet af 1-2 arbejdsdage din ISRC-producentkode på mail.

Det er gratis at få en kode.

NB: Du bliver ikke medlem af Gramex, fordi du får en ISRC-producentkode. .

Læs mere om ISRC
Ansøg om ISRC-kode
Sådan bliver du medlem

Kan jeg få en ny adgangskode?

Du kan selv vælge din adgangskode til Mit Gramex.

Glemmer du den, kan du altid nulstille den og vælge en ny.

Nulstil din adgangskode

Hvor finder jeg mit Gramex-nummer?

Dit Gramex-nummer er dit eget unikke medlemsnummer hos Gramex. Du finder det under Min profil, når du logger ind på Mit Gramex. Det står også i den mail, du fik fra os med din medlemserklæring, ligesom det står øverst i vores mails, når vi udbetaler til dig eller indkalder til generalforsamling. Har du fået penge fra os, står det også i følgeteksten på udbetalingen, når du tjekker din netbank.

Bemærk, at du kan have to Gramex-numre – som kunstner og som pladeselskab – hvis du både har medvirket på udgivelser og selv udgivet musik. Er du også arving, vil du have endnu et Gramex-nummer. På Mit Gramex kan du se en oversigt under Min profil.

Kan du ikke finde det, kan du altid kontakte os.

Kontakt os

Hvorfor har jeg to Gramex-numre?

Har du både udgivet musik selv og medvirket på en udgivelse, der bliver spillet i radioen, vil du have to Gramex-numre: ét som kunstner og ét som pladeselskab. Det er, fordi Gramex fordeler penge til to rettighedsgrupper: udøvende kunstnere og pladeselskaber.

Den ene halvdel af vores indtægter bliver fordelt til pladeselskaberne, og den anden halvdel til kunstnerne. Det er derfor to forskellige puljer med hver sine fordelingsregler, du modtager penge fra alt efter, om du er kunstner eller selskab.

Hvordan registrerer jeg en udgivelse hos Gramex?

Det er pladeselskabet eller producenten, der skal anmelde en udgivelse til Gramex. De skal udfylde en såkaldt studieliste med info om, hvem der medvirker på hvilke tracks, og hvem der har producentrettighederne til udgivelsen.

Udgiver du selv din musik, skal du selv sende os en studieliste.

Anmeld en udgivelse som pladeselskab
Anmeld en udgivelse som musiker

Har jeg penge til gode?

Der kan være flere grunde til, at du kan have penge til gode hos Gramex. Den mest almindelige er, at vi mangler en studieliste.

Studielisterne er Gramex’ forudsætning for at registrere en udgivelse og udbetale de korrekte vederlag til de rigtige rettighedshavere. Får vi ingen studieliste, ved vi ikke, hvor vi skal sende pengene hen.

Du kan selv tjekke, om vi mangler studielister på dine udgivelser, og du derfor kan have penge til gode.

Penge til gode som pladeselskab
Penge til gode som kunstner

Skal jeg betale skat af de penge, jeg får fra Gramex?

Ja, udbetalingerne fra Gramex er B-indkomst. Det betyder, at du får udbetalt hele beløbet fra Gramex, og det skal opføres på selvangivelsen for det pågældende år.

Gramex oplyser beløbet til SKAT, men er det ikke fortrykt på selvangivelsen, eller er beløbet ikke korrekt, skal du selv sørge for at give SKAT de rigtige oplysninger.

Læs mere om udbetaling til kunstnere
Læs mere om udbetaling til pladeselskaber

Får jeg penge fra både Koda og Gramex?

Koda og Gramex er to forskellige organisationer, der administrerer forskellige rettigheder til musikken.

Gramex varetager rettigheder på vegne af udøvende kunstnere og pladeselskaber, og Koda repræsenterer komponister, tekstforfattere og musikforlag.

Hvis du både har skrevet musik og/eller tekst til en sang og samtidig medvirker på indspilningen, har du ret til at få betaling fra både Gramex og Koda, når den bliver spillet i radioen. Har du også selv udgivet musikken, får du to udbetalinger fra Gramex.

Læs mere om Koda

Får jeg penge, når min musik afspilles i fx Norge?

Ja. Gramex har samarbejdsaftaler med søsterorganisationer i en del lande verden over. Aftalerne sikrer betaling på tværs af grænserne.

Hvis en udgivelse, du medvirker på, bliver spillet i radio eller tv i et land, vi har en aftale med, går afregningen via det pågældende lands søsterorganisation til Gramex. Husk, at vi udbetaler for et år ad gangen, men at pengene fra udlandet kan være op til to år undervejs.

Læs mere om musik i udlandet for kunstnere
Læs mere om musik i udlandet for pladeselskaber

Hvad gør jeg, når jeg medvirker på en udenlandsk udgivelse?

Gramex får kun studielister på danske udgivelser. Vi får derfor ikke automatisk besked om det, hvis du medvirker på en udenlandsk udgivelse. Hvis vi ikke ved, du medvirker, kan vi ikke sørge for, at du får dine penge hverken fra Danmark eller fra udlandet.

Medvirker du på udenlandske udgivelser, skal du derfor altid huske at give os besked samt dokumentation for din medvirken. Dokumentation kan fx være en kopi af coveret, hvis du er nævnt der, eller en officiel diskografi, kontrakt eller lignende.

Når vi har registreret din medvirken, kan vi også hente betaling til dig, hvis udgivelsen bliver spillet i et af de mange lande, vi har en aftale med.

Hvor meget udbetaler Gramex?

Din udbetaling fra Gramex bliver beregnet på baggrund af forskellige faktorer afhængig af, om du er kunstner eller selskab.

Kunstner
Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af spilletid, radiokanal, antal point samt årets pointværdier.

Pladeselskab
Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af spilletid, radiokanal, årets minutværdier samt tillægget ’øvrige indtægter’.

Hvordan udbetaler vi penge?

Gramex udbetaler som hovedregel penge i juni måned hvert år. Har du optjent over 50 kr., sætter vi pengene ind på din NemKonto.

Vi udbetaler til din NemKonto på baggrund af dit CPR-/CVR-nummer. Du skal derfor ikke sende dine bankoplysninger til os.

Hvor meget får jeg udbetalt i år?

Vi kan ikke oplyse beløbets størrelse før udbetalingsdagen. Det skyldes, at der kan forekomme rettelser lige til det sidste. Vi udbetaler i juni måned for alle afspilninger i det foregående kalenderår. Hvis din musik har været spillet internationalt, er pengene som regel to år undervejs.

Vil du sikre dig, at du og dine udgivelser er korrekt registreret hos Gramex, kan du som medlem altid logge dig ind og tjekke. Du skal bruge dit Gramex-nummer og adgangskode for at logge dig ind på Dit Gramex.

Hvorfor får jeg mindre udbetalt end sidste år?

Der kan være mange årsager til, at der er ændringer i det beløb, du modtager fra Gramex, år for år.

Blev dine udgivelser spillet færre minutter?
Fik du penge fra udlandet sidste år, som du ikke har fået i år?
Havde du et ”hit” sidste år, men ikke i år?
Er der sket store ændringer i minut- eller pointværdien?

Hvad skal jeg huske som studiemusiker?

Det er pladeselskabet bag en udgivelse, der skal indsende studieliste til Gramex.

Som studiemusiker kan du sikre dig, at selskabet har skrevet dig på studielisten med korrekte oplysninger, og at de har indsendt studielisten til os. Du kan desuden altid tjekke, om vi har registreret din medvirken korrekt, ved at logge ind på Dit Gramex. Medvirker du på mange udgivelser, er det en god ide at tjekke oversigten med jævne mellemrum.

Hvordan søger jeg støtte fra Gramex-midlerne?

En del af de penge, Gramex indhenter, har vi ikke mulighed for at fordele individuelt, fordi vi af forskellige årsager ikke kan lokalisere rettighedshaverne.

Pengene til kunstnerne samler vi i stedet i en pulje af kollektive midler, vi kalder for Gramex-midlerne. Støtten kan ikke søges hos Gramex, men skal søges hos kunstnernes egne organisationer. Du behøver ikke være medlem af de enkelte organisationer for at søge.

Læs mere om Gramex-midlerne

I hvor lang tid gælder mine rettigheder?

Du kan modtage betaling for brug af den musik, du har udgivet eller medvirket på, i 70 år fra udgivelsesåret.

Det er Ophavsretsloven, der danner udgangspunkt for Gramex’ forvaltning.

Læs mere om ophavsret

Hvad sker der med de penge, Gramex ikke kan fordele?

En lille del af de midler vi modtager, kan vi ikke fordele individuelt. Disse penge går til formål, der gavner dansk musik.

Pengene fordeles som støttemidler via de udøvende kunstneres organisationer: Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kor Forbund, Dansk Organist- og Kantorsamfund, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Solist-Forbund og Solistforeningen af 1921.

Læs mere om Gramex-midlerne

Hvordan bliver jeg meldt ud af Gramex?

Du kan til enhver tid melde dig ud af Gramex, men så mister du retten til udbetaling. Hvis du overvejer at melde dig ud af Gramex, skal du huske, at:

Beskyttelsestiden for en udgivelse er 70 år. Dvs. der er mulighed for at få udbetalt vederlag for afspilning i 70 år fra udgivelsesåret.

Der er en forældelsesfrist på 3 år for ikke-udbetalte vederlag. Det vil sige, at du kan få penge for afspilninger, der ligger op til 3 år tilbage.

Det er gratis at være medlem af Gramex

Hvis du vil udmeldes, skal du ringe eller maile til os. Så sender vi et brev til dig om udmeldelsen. Du skal returnere brevet underskrevet til os. Herefter er du ikke længere medlem og vil så hverken modtage vederlag eller anden information fra Gramex.

Du vil dog fortsat optjene vederlag, og disse vederlag vil stå på din konto i 3 år.

Hvem skal betale til Gramex?

Alle, der bruger indspillet musik offentligt, skal betale til Gramex. Her kan du se en oversigt over de områder, der betaler til Gramex:

Radio
Alle radiostationer i Danmark er registreret hos Gramex og betaler vederlag for brug af indspillet musik i udsendelserne.

Tv 
Danske tv-stationer, både de landsdækkende, de regionale samt de lokale tv-stationer, betaler vederlag til Gramex for brug af indspillet musik i tv.

Online 
Netradioer, podcastere, instore-radioer betaler også vederlag til Gramex.

Teater
Teatre, der bruger indspillet musik før, under og efter forestilingen, betaler vederlag til Gramex.

Anden offentlig fremførelse
Alle, der bruger indspillet musik på diskoteker, i tog, fly, butikker, på arbejdspladser, hoteller, frisørsaloner, sportshaller etc., skal betale vederlag til Gramex. På det her område samarbejder Gramex med Koda, der indhenter vederlag på både egne og Gramex’ vegne.

Hvorfor skal jeg betale for at spille musik i min butik?

Du skal ikke spørge om lov, før du spiller musik offentligt. Du må altså godt spille musik i din butik uden først at skulle ud og spørge alle kunstnerne og pladeselskaberne om lov. Men spiller du musik offentligt, skal du have en aftale med Koda og Gramex om betaling.

Der skelnes mellem offentligt og privat rum: Du kan altså frit spille musik i dit eget hjem. Men når du trykker play i din butik og bruger musikken som en del af det tilbud, der er til kunderne, bliver musikken offentlig. Du skal derfor betale for at bruge musikken som en del af din forretning.

Shampooen i frisørsalonen er også en del af tilbuddet til kunden, ligesom strømmen, der får lyset til at brænde i dine lamper. Du betaler for både strøm og andre driftsudgifter, fordi du bruger produkterne til at gøre din forretning bedre. Det samme gælder for musikken. Det er et produkt, du bruger til at gøre din forretning mere behagelig og kundevenlig. Dem, der laver musikken, skal have betaling for at stille deres produkt til rådighed. Den betaling får de blandt andet via Koda og Gramex.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil spille musik i min café?

Hvis du vil spille musik i din café, på en restaurant, et hotel eller i en forretning, skal du have en aftale med både Gramex og Koda. For at gøre det let for dig, samarbejder de to organisationer.

Gramex varetager musikernes og pladeselskabernes rettigheder, og Koda varetager komponister og sangskriveres rettigheder. Hvis du bruger musik på et offentligt sted, skal du have tilladelse fra alle rettighedshavere. Det er en uoverkommelig opgave for dig at hente tilladelse hos dem alle. For at gøre det lettest muligt for dig at få en tilladelse samarbejder Gramex og Koda.

Det betyder, at du kun skal henvende dig hos Koda. Koda sørger for, at du får en aftale, som dækker både Gramex og Koda. De sørger også for, at de penge, du betaler, bliver fordelt mellem Gramex og Koda, som herefter fordeler dem korrekt mellem deres medlemmer.

Kontakt Kodas kundeservice

Hvorfor skal jeg betale både til Koda og Gramex?

Koda og Gramex er to forskellige organisationer. Vi sikrer begge betaling til musikkens rettighedshavere for offentlig brug af deres musik. Men det er forskellige rettigheder, vi varetager.

Gramex varetager rettigheder på vegne af pladeselskaber og udøvende kunstnere, der medvirker på indspillet musik. Koda varetager rettigheder på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlag.

Koda og Gramex samarbejder for at gøre det så nemt som muligt for kunderne at afspille musik. Som for eksempel butik eller cafe skal man kun henvende sig ét sted, hos Koda, for at indgå en samlet aftale. Så sørger vi for at fordele pengene korrekt til de forskellige rettighedshavere – både skabende (Koda) og udøvende (Gramex).

Læs mere i Kodas brancheguide
Læs mere om Gramex

Må jeg kopiere musik og spille kopien offentligt?

Det er nemt at få en tilladelse til at kopiere musik og bruge den offentligt. Du skal bare kontakte Gramex og NCB, så sørger vi for at du får tilladelse fra alle rettighedshaverne.

Du må gerne kopiere din cd, lp eller kassettebånd til eget privat brug til fx sommerhuset eller bilen uden at betale. Men hvis du spiller kopien offentligt – for andre mennesker – skal rettighedshaverne have kompensation for det.

Og uanset om musikken afvikles fra en kopi eller fra det originale format, skal du altid betale for den offentlige fremførelse.