FAQ – spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål til Gramex.

Er du ved at udgive musik for første gang, kan du få hjælp her:

Guide til dig, der selv udgiver musik


Hvad er Gramex?

Gramex er en non-profit medlemsorganisation. Vi sørger for, at udøvende kunstnere (musikere og artister) og producenter (pladeselskaber, musikselskaber og selvudgivere) får betaling, når indspillet musik afspilles offentligt.

Det gør vi ved at indgå aftaler om betaling med vores kunder – for eksempel radio- og tv-stationer, butikker, cafeer, fitness-centre og andre, der afspiller musik offentligt.

For kunderne betyder det, de kun skal kontakte Gramex for at kunne spille musik offentligt. Uden Gramex ville de skulle henvende sig til samtlige musikere, sangere og pladeselskaber bag udgivelserne.

Pengene sender vi videre til de musikere, artister, pladeselskaber og producenter, der har indspillet og udgivet musikken. De er enten medlem af Gramex eller tilsvarende organisationer i udlandet.

Gramex er godkendt af Kulturministeriet som den organisation i Danmark, der gør det, vi gør. Vi arbejder på grundlag af ophavsretslovens § 68.

Læs mere

Hvad er forskellen på Koda og Gramex?

Koda og Gramex er to forskellige organisationer. Vi sikrer begge betaling til musikkens rettighedshavere for offentlig brug af deres musik. Men det er forskellige rettigheder, vi varetager.

Gramex varetager rettigheder på vegne af producenter (pladeselskaber, selvudgivere) og udøvende kunstnere (musikere, artister), der medvirker på udgivelserne. Koda varetager rettigheder på vegne af de skabende kunstnere, der skriver tekst og musik: komponister, sangskrivere og musikforlag.

Har man både skrevet tekst/musik og medvirket på indspilningen, har man ret til betaling fra både Koda og Gramex, når musikken bliver spillet i radioen. Men man er ikke automatisk medlem af den ene organisation, fordi man er medlem af den anden.

Koda og Gramex samarbejder for at gøre det så nemt som muligt for kunderne at afspille musik. Som for eksempel butik eller cafe skal man derfor kun henvende sig ét sted, hos Koda, for at indgå en samlet aftale. Så sørger vi for at fordele pengene korrekt.


Hvornår og hvorfor er Gramex stiftet?

Gramex er stiftet i 1963 af IFPI Danmark og Fællesrådet for Udøvende Kunstnere.
IFPI Danmark er pladeselskabernes brancheorganisation og Fællesrådet for Udøvende Kunstnere består af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Korforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921.

Gramex blev blandt andet stiftet på baggrund af sangeren Aksel Schiøtz, der var kendt for sine populære tolkninger af danske sange under besættelsestiden. Da han blev syg i 1950 og var ude af stand til at optræde live, begyndte Statsradiofonien at afspille hans plader uden betaling. Det var der mange, der fandt urimeligt og var én af årsagerne til, at udøvende kunstnere fik deres rettigheder skrevet ind i ophavsretsloven i 1963.

Læs mere om organisationen

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan ikke melde dig ind i Gramex, men bliver tilbudt medlemskab, når du har optjent Gramex-penge. Det vigtige er, at du får anmeldt din udgivelse på en studieliste. Når du har gjort det, skal du være lidt tålmodig.

Først når vi har modtaget og indlæst rapportering fra radio og tv, registrerer vi din studieliste i vores system. Vi sender samtidig dig og alle de andre musikere på udgivelsen, der endnu ikke er Gramex-medlemmer, en velkomstmail med et link til en medlemserklæring. Den skal du udfylde og underskrive med dit NemID – så er du medlem. Det er gratis.

Hvis du selv har udgivet og også selv medvirker på indspilningen, sender vi dig to mails: en som kunstner og en som producent. Det gør vi, fordi du som selvudgiver har to ”kasketter” på som både producent (pladeselskab) og som udøvende kunstner (musiker/artist). Du får derfor to forskellige Gramex-numre, to forskellige udbetalinger og to forskellige stemmesedler til vores generalforsamling.

Som medlem kan du på vores online selvbetjening Mit Gramex koble begge dine Gramex-numre til det samme login, så du kan følge med i alle dine registreringer og udbetalinger ét sted.

Læs mere

Hvordan får jeg en ISRC-kode?

I Danmark er det Gramex, der udsteder ISRC-koder til danske pladeselskaber (producenter) første gang de skal udgive musik. Du skal bare bestille en kode online her på hjemmesiden. Så modtager du i løbet af 1-2 arbejdsdage din ISRC-producentkode på mail. Det er gratis.

NB: Du bliver ikke medlem af Gramex, fordi du får en ISRC-producentkode.

Læs mere om ISRC | Bestil en ISRC-producentkode

Kan jeg få en ny adgangskode?

Du vælger selv din adgangskode til Mit Gramex. Glemmer du den, kan du altid nulstille den og vælge en ny.

Alternativt kan du få tilsendt en éngangskode, der er gyldig i 10 minutter. Når du er logget ind, kan du under din profil indtaste en ny adgangskode, du kan huske.

Nulstil din adgangskode

Hvor finder jeg mit Gramex-nummer?

Dit Gramex-nummer er dit eget unikke medlemsnummer hos Gramex. Du finder det under din profil, når du logger ind på Mit Gramex. Det står også i den mail, du fik fra os med din medlemserklæring, ligesom det står øverst i mails fra os, når vi udbetaler til dig. Har du fået penge fra os, står det også i følgeteksten på udbetalingen, når du tjekker din netbank.

Vær obs på, at du har to Gramex-numre – som kunstner og som producent/pladeselskab – hvis du både har medvirket på udgivelser og selv udgivet musik. Er du også arving til Gramex-rettigheder, vil du have endnu et Gramex-nummer. På Mit Gramex kan du under din profil se en oversigt over dine Gramex-numre.

Kan du ikke finde det, kan du selvfølgelig altid kontakte os.

Kontakt os

Hvorfor har jeg to Gramex-numre?

Har du både udgivet musik selv og medvirket på en udgivelse, der bliver spillet i radioen, vil du have to Gramex-numre: ét som kunstner og ét som producent. Det er, fordi Gramex fordeler penge til to rettighedsgrupper: udøvende kunstnere (musikere og artister) og producenter (musik- og pladeselskaber og selvudgivere).

Den ene halvdel af vores indtægter bliver fordelt til producenterne, og den anden halvdel til kunstnerne. Det er derfor to forskellige puljer med hver sine fordelingsregler, du modtager penge fra alt efter, om du er kunstner eller producent.

Hvordan registrerer jeg en udgivelse hos Gramex?

Det er pladeselskabet, der skal anmelde deres danske udgivelser til Gramex. De skal udfylde en såkaldt studieliste med info om, hvem der har producentrettighederne til udgivelsen (og altså skal have udbetalt dén del af Gramex-pengene), og hvilke kunstnere der medvirker på hvilke numre. Du skal ikke angive procenter, men hvilken rolle hver enkelt medvirkende har på hvert nummer; fx solist, musiker eller gruppemedlem.

Udgiver du selv din musik, skal du selv sende os en studieliste.

Anmeld din udgivelse på en studieliste | Anmeld selv en udgivelse som musiker

Har jeg penge til gode?

Der kan være flere grunde til, at du kan have penge til gode hos Gramex. Den mest almindelige er, at vi ikke har fået en studieliste.

Studielisterne er Gramex’ forudsætning for at registrere en udgivelse og udbetale de korrekte penge til de rigtige rettighedshavere. Får vi ingen studieliste, ved vi ikke, hvor vi skal sende pengene hen.

Du kan selv tjekke, om vi mangler studielister på dine udgivelser, og du derfor kan have penge til gode.

Har du penge til gode som producent? | Har du penge til gode som kunstner?

Skal jeg betale skat af de penge, jeg får fra Gramex?

Ja, udbetalingerne fra Gramex er B-indkomst. Det betyder, at du får udbetalt hele beløbet fra Gramex, og det skal opføres på selvangivelsen for det pågældende år.

Gramex oplyser beløbet til SKAT, men er det ikke fortrykt på selvangivelsen, eller er beløbet ikke korrekt, skal du selv sørge for at give SKAT de rigtige oplysninger.

Udbetaling til kunstnere
Udbetaling til producenter

Får jeg penge fra både Koda og Gramex?

Koda og Gramex er to forskellige organisationer, der administrerer forskellige rettigheder til musikken.

Gramex varetager rettigheder på vegne af udøvende kunstnere (musikere, artister) og producenter (pladeselskaber og selvudgivere), og Koda repræsenterer komponister, sangskrivere og musikforlag.

Hvis du både har skrevet musik og/eller tekst til en sang og samtidig medvirker på indspilningen, har du ret til betaling fra både Gramex og Koda, når den bliver spillet i radioen. Har du også selv udgivet musikken, får du to udbetalinger fra Gramex.

Læs mere om Koda

Får jeg penge, når min musik afspilles i fx Norge?

Ja. Gramex har samarbejdsaftaler med søsterorganisationer i en del lande verden over. Aftalerne sikrer betaling på tværs af grænserne.

Hvis en udgivelse, du medvirker på, bliver spillet i radio eller tv i et land, vi har en aftale med, går afregningen via det pågældende lands søsterorganisation til Gramex. Husk, at vi udbetaler for et år ad gangen, men at pengene fra udlandet kan være op til to år undervejs.

Musik i udlandet for kunstnere
Musik i udlandet for producenter

Hvad gør jeg, når jeg medvirker på en udenlandsk udgivelse?

Gramex får kun studielister på danske udgivelser. Vi får derfor ikke automatisk besked om det, hvis du medvirker på en udenlandsk udgivelse. Hvis vi ikke ved, du medvirker, kan vi ikke sørge for, at du får dine penge hverken fra Danmark eller fra udlandet.

Medvirker du på udenlandske udgivelser, skal du derfor altid huske at give os besked samt dokumentation for din medvirken. Dokumentation kan fx være en kopi af coveret, hvis du er nævnt der, eller en officiel diskografi, kontrakt eller lignende.

Når vi har registreret din medvirken, kan vi også hente betaling til dig, hvis udgivelsen bliver spillet i et af de mange lande, vi har en aftale med.

Sådan anmelder du udenlandsk repertoire

Hvor meget udbetaler Gramex?

Din udbetaling fra Gramex bliver beregnet på baggrund af forskellige faktorer afhængig af, om du er kunstner eller producent/pladeselskab.

Kunstner
Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af spilletid, radiokanal, antal point samt årets pointværdier. Læs mere

Producent
Udbetalingen til producenterne bliver beregnet på baggrund af spilletid, radiokanal, årets minutværdier samt tillægget ’øvrige indtægter’. Læs mere

Hvordan udbetaler vi penge?

Gramex udbetaler som hovedregel penge i juni måned hvert år. Har du optjent over 50 kr., sætter vi pengene ind på din NemKonto.

Vi udbetaler til din NemKonto på baggrund af dit CPR-/CVR-nummer. Du skal derfor ikke sende dine bankoplysninger til os.

Hvor meget får jeg udbetalt i år?

Vi kan ikke oplyse beløbets størrelse før udbetalingsdagen. Det skyldes, at der kan forekomme rettelser lige til det sidste. Vi udbetaler i juni måned for alle afspilninger i det foregående kalenderår. Hvis din musik har været spillet internationalt, er pengene som regel to år undervejs.

Vil du sikre dig, at du og dine udgivelser er korrekt registreret hos Gramex, kan du som medlem altid logge dig ind på Mit Gramex og tjekke dine registrerede udgivelser.

Hvorfor får jeg mindre udbetalt end sidste år?

Der kan være mange årsager til, at der er ændringer i det beløb, du modtager fra Gramex, år for år.

Blev dine udgivelser spillet færre minutter?
Fik du penge fra udlandet sidste år, som du ikke har fået i år?
Havde du et ”hit” sidste år, men ikke i år?
Er der sket store ændringer i minut- eller pointværdien?

Hvad skal jeg huske som studiemusiker?

Det er pladeselskabet/producenten, der skal anmelde deres udgivelser til Gramex på en såkaldt studieliste.

Som studiemusiker kan du sikre dig, at pladeselskabet har skrevet dig på studielisten med korrekte oplysninger, og at de har fået indsendt studielisten til os. Du kan desuden altid tjekke, om vi har registreret din medvirken korrekt, ved at logge ind på Mit Gramex. Medvirker du på mange udgivelser, er det en god ide at tjekke oversigten med jævne mellemrum.

Hvordan søger jeg støtte fra Gramex-midlerne?

En del af de penge, Gramex indhenter, har vi ikke mulighed for at fordele individuelt, fordi vi af forskellige årsager ikke kan lokalisere rettighedshaverne.

Pengene til kunstnerne samler vi i stedet i en pulje af kollektive midler, vi kalder for Gramex-midlerne. Støtten kan ikke søges hos Gramex, men skal søges hos kunstnernes egne organisationer som DMF og DAF osv. Du behøver ikke være medlem af de enkelte organisationer for at søge.

Læs mere om Gramex-midlerne

I hvor lang tid gælder mine rettigheder?

Du kan modtage betaling for brug af den musik, du har udgivet eller medvirket på, i 70 år fra udgivelsesåret.

Det er Ophavsretsloven, der danner udgangspunkt for Gramex’ forvaltning af rettigheder.

Læs mere om ophavsret

Hvad sker der med de penge, Gramex ikke kan fordele?

En lille del af de midler vi modtager, kan vi ikke fordele individuelt. Disse penge går til formål, der gavner dansk musik.

Pengene fordeles som støttemidler via de udøvende kunstneres organisationer: Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kor Forbund, Dansk Organist- og Kantorsamfund, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Solist-Forbund og Solistforeningen af 1921.

Læs mere om Gramex-midlerne

Hvordan bliver jeg meldt ud af Gramex?

Du kan til enhver tid melde dig ud af Gramex, men så mister du retten til udbetaling. Hvis du overvejer at melde dig ud af Gramex, skal du huske, at:

Beskyttelsestiden for en udgivelse er 70 år. Dvs. der er mulighed for at få udbetalt vederlag for afspilning i 70 år fra udgivelsesåret.

Der er en forældelsesfrist på 3 år for ikke-udbetalte vederlag. Det vil sige, at du kan få penge for afspilninger, der ligger op til 3 år tilbage.

Det er gratis at være medlem af Gramex

Hvis du vil udmeldes, skal du ringe eller maile til os. Så sender vi et brev til dig om udmeldelsen. Du skal returnere brevet underskrevet til os. Herefter er du ikke længere medlem og vil så hverken modtage vederlag eller anden information fra Gramex.

Du vil dog fortsat optjene vederlag, og disse vederlag vil stå på din konto i 3 år.

Hvem skal betale til Gramex?

Alle, der bruger indspillet musik offentligt, skal betale til Gramex. Her kan du se en oversigt over de områder, der betaler til Gramex:

Radio
Alle radiostationer i Danmark er registreret hos Gramex og betaler vederlag for brug af indspillet musik i udsendelserne.

Tv 
Danske tv-stationer, både de landsdækkende, de regionale samt de lokale tv-stationer, betaler vederlag til Gramex for brug af indspillet musik i tv.

Online 
Netradioer, instore-radioer og lignende betaler også vederlag til Gramex.

Teater
Teatre, der bruger indspillet musik før, under og efter forestillingen, betaler vederlag til Gramex.

Anden offentlig fremførelse
Alle, der bruger indspillet musik på diskoteker, i tog, fly, butikker, på arbejdspladser, hoteller, frisørsaloner, sportshaller etc., skal betale vederlag til Gramex. På det her område samarbejder Gramex med Koda, der indhenter vederlag på egne og Gramex’ vegne.

Hvorfor skal jeg betale for at spille musik i min butik?

Du skal ikke spørge om lov, før du spiller musik offentligt. Du må altså godt spille musik i din butik uden først at skulle ud og spørge alle kunstnerne og pladeselskaberne om lov. Men spiller du musik offentligt, skal du have en aftale med Koda og Gramex om betaling.

Der skelnes mellem offentligt og privat rum: Du kan altså frit spille musik i dit eget hjem. Men når du trykker play i din butik og bruger musikken som en del af det tilbud, der er til kunderne, bliver musikken offentlig. Du skal derfor betale for at bruge musikken som en del af din forretning.

Shampooen i frisørsalonen er også en del af tilbuddet til kunden, ligesom strømmen, der får lyset til at brænde i dine lamper. Du betaler for både strøm og andre driftsudgifter, fordi du bruger produkterne til at gøre din forretning bedre. Det samme gælder for musikken. Det er et produkt, du bruger til at gøre din forretning mere behagelig og kundevenlig. Dem, der laver musikken, skal have betaling for at stille deres produkt til rådighed. Den betaling får de blandt andet via Koda og Gramex.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil spille musik i min café?

Hvis du vil spille musik i din café, på en restaurant, et hotel eller i en forretning, skal du have en aftale med både Gramex og Koda. For at gøre det let for dig, samarbejder vi.

Gramex varetager musikernes og pladeselskabernes rettigheder, og Koda varetager komponister og sangskriveres rettigheder. Hvis du bruger musik på et offentligt sted, skal du have tilladelse fra alle rettighedshavere. Det er en uoverkommelig opgave for dig at hente tilladelse hos dem alle. For at gøre det lettest muligt for dig at få en tilladelse samarbejder Gramex og Koda.

Det betyder, at du kun skal henvende dig hos Koda. Koda sørger for, at du får en aftale, som dækker både Gramex og Koda. De sørger også for, at de penge, du betaler, bliver fordelt mellem Gramex og Koda, som herefter fordeler dem korrekt mellem deres medlemmer.

Kontakt Kodas kundeservice

Hvorfor skal jeg betale både til Koda og Gramex?

Koda og Gramex er to forskellige organisationer. Vi sikrer begge betaling til musikkens rettighedshavere for offentlig brug af deres musik. Men det er forskellige rettigheder, vi varetager.

Gramex varetager rettigheder på vegne af pladeselskaber og udøvende kunstnere, der medvirker på indspillet musik. Koda varetager rettigheder på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlag.

Koda og Gramex samarbejder for at gøre det så nemt som muligt for kunderne at afspille musik. Som for eksempel butik eller cafe skal man kun henvende sig ét sted, hos Koda, for at indgå en samlet aftale. Så sørger vi for at fordele pengene korrekt til de forskellige rettighedshavere – både skabende (Koda) og udøvende (Gramex).

Læs mere i Kodas brancheguide
Læs mere om Gramex

Må jeg kopiere musik og spille kopien offentligt?

Det er nemt at få en tilladelse til at kopiere musik og bruge den offentligt. Du skal bare kontakte Gramex og NCB, så sørger vi for at du får tilladelse fra alle rettighedshaverne.

Du må gerne kopiere din cd, lp eller kassettebånd til eget privat brug til fx sommerhuset eller bilen uden at betale. Men hvis du spiller kopien offentligt – for andre mennesker – skal rettighedshaverne have kompensation for det.

Og uanset om musikken afvikles fra en kopi eller fra det originale format, skal du altid betale for den offentlige fremførelse.