Udlandsbekendtgørelsen ændres ved årsskiftet

Princippet om gensidighed i betalinger til musikere ophæves, og de danske regler tilpasses EU-retten.

Kulturministeriet har meddelt, at gensidighedsprincippet i udlandsbekendtgørelsen ophæves, som konsekvens af en EU-dom afsagt i september 2020. Det betyder, at Gramex med virkning fra den 1. januar 2024 skal opkræve og fordele vederlag for det i dag ubeskyttede repertoire (som primært er det amerikanske).

Gramex skal derfor forvalte et væsentligt større repertoire og repræsentere betydeligt flere rettighedshavere end tilfældet er i dag, og ændringen af udlandsbekendtgørelsen betyder derfor, at vores tariffer skal justeres. Gramex vil derfor efter sommerferien række ud til vores kunder og samarbejdspartnere med henblik på genforhandling af betalingsniveauet.