Musikbrug uden rapportering

Flere kunder betaler til Gramex for at bruge musik uden at rapportere, hvilken musik de har spillet. Dette skyldes bl.a., at det ikke er muligt at indhente rapporteringer, og at det rent administrativt vil være for dyrt og krævende at opretholde et rapporteringssystem.

Eksempler på kunder, der IKKE rapporterer, er:

 • Ikke-kommercielle lokalradioer og -tv (herunder universitetsradioer og festivalradioer)
 • TV 2’s regionalkanaler
 • Færøske og grønlandske kanaler
 • Kabelradioer
 • Ikke-kommercielle netradioer
 • Skuespil og børneteater
 • Forretninger
 • Restaurationer
 • Spillesteder
 • Fly
 • Diskoteker
 • Arbejdspladser
 • Hoteller

Pengene for ovenstående udbetales i stedet på baggrund af musikbrugen i radio og tv og i form af kollektive midler, man kan søge som kunstner.

Gramex-midlerne