Teater


Bruger du indspillet musik til en teaterforestilling, skal du have en aftale med Gramex.

Gramex har indgået en rammeaftale om brug af indspillet musik på teatre med Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF).

Aftalen fastlægger betingelserne og betalingen for teatrenes offentlige fremførelse og kopiering af indspillet musik – også for teatre, som ikke er medlem af TIO eller DTF.

Rammeaftale med teatrene

Der er to priser for brug af indspillet musik på teatre:

Kontakt Koda

Hvad angår kabaretterstand-up og shows, skal teatrene indgå aftale med Koda, som sørger for at afregne til Gramex. Brug af musik i teatrets cafe/restaurant med almindelig offentlig adgang ligger også uden for denne aftale og kræver særskilt aftale med Koda, der indhenter betaling på vegne af Gramex.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & Kommunikation
Tlf.: 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk