Kopiering


Hvis du kopierer musik til en jukeboks eller et andet medie, skal du indgå en aftale med Gramex. Med en aftale får du tilladelse til at kopiere indspillet musik til erhvervsmæssig udlejning.

Aftale om erhvervskopiering

Prisen er baseret på et beløb pr. kopieret track med en minimumsbetaling pr. kvartal. Du skal rapportere hvilke og hvor mange tracks der er kopieret.

Rapporteringsskema til kopiering – privat og erhverv.xls

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & Kommunikation
Tlf.: 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk