Podcasting

Med podcasting – også kaldet on demand-aktiviteter – mener vi tilgængeliggørelsen af en udsendelse eller en del af en udsendelse, som stilles til rådighed for brugeren på internettet på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

Når en udsendelse, hvor der indgår indspillet musik, stilles til rådighed på nettet on demand, skal der indgås en aftale med os. Med en on demand-aftale kan du f.eks.:

  • supplere et eksisterende radioformat med at stille udsendelserne til rådighed for lytterne over internettet
  • lave en stand alone-podcasttjeneste

Aftale

Podcastene skal være produceret sådan, at de er sammenhængende. Det betyder, at det ikke må være muligt for brugerne at skippe tracks. En udsendelse, hvor det enkelte musiknummer udbydes på trackniveau, falder derfor uden for denne aftale. Det samme er tilfældet, når der er tale om rene musik-podcasts eller video-podcasts.

Du kan finde flere oplysninger om aftalen, priser og rapportering herunder. Når du har udfyldt og underskrevet aftalen, skal du sende den til os. Vær opmærksom på, at vi skal have alle siderne af aftalen tilsendt.

Hvis du ønsker at bruge musik online på en måde, som ligger uden for rammerne af det, vi kan licensere, er du velkommen til at kontakte os alligevel; så kan vi sikkert hjælpe dig videre på vej.

Aftale om on demand-aktiviteter

Priser for on demand-aktiviteter

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & kommunikation
Tlf.: 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk