Bestyrelse


Gramex ledes af en bestyrelse med syv medlemmer. Tre af medlemmerne repræsenterer de udøvende kunstnere, tre er repræsentanter for producenterne, og ét medlem har særligt kendskab til ophavsret. Hertil kommer en suppleant for kunstnerne og en suppleant for producenterne.

Du er altid velkommen til at kontakte Gramex’ bestyrelse: Skriv til bestyrelsen

Laura Littauer (bestyrelsesleder)
Direktør, Sundance Music

Sara Indrio (vicebestyrelsesleder)
Forperson, Dansk Artist Forbund

Søren Krogh Thompson
General Manager, Playground Music

Jakob Plesner Mathiasen
Direktør, IFPI

Thomas Sandberg
Forperson, Dansk Musiker Forbund

Søs Nyengaard
Musiker

Morten Rosenmeier
Professor, Københavns Universitet, særligt kendskab til ophavsret

Morten Ingholt (suppleant for producenterne)
Financial director, Universal Music

Jens Skov Thomsen (suppleant for kunstnerne)
Musiker

Hvad indebærer arbejdet i bestyrelsen?