Ikke-kommerciel lokal-radio og tv


Ikke-kommercielle lokalstationer skal indgå aftale med Gramex om brug af musik i udsendelser, der sendes analogt og simultant på internettet.

En lokalstation betragtes som ikke-kommerciel, når den modtager driftstilskud og er tilskudsberettiget efter de regler, der fremgår i bekendtgørelse om tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer, kap. 6.

Læs bekendtgørelsen

Aftale

Aftalen omfatter udsendelse af FM-radio i lokalområdet og samtidig udsendelse på internettet.

Erklæring – ikke-kommercielle stationer

Rammeaftale mellem KPK/DILEM og Gramex

Rammeaftale mellem SAML og Gramex

I rammeaftalerne er minutvederlaget fastsat på baggrund af størrelsen af Gramex’ nuværende repertoire. For Gramex’ kunder vil det i praksis være vanskeligt at vurdere, om en given musikudgivelse er beskyttet i Danmark. Derfor skal kunderne oplyse det totale forbrug af udgivet musik, hvilket afspejler sig i et lavere tarifniveau, som kompenserer for, at andelen af beskyttet udgivet musik er lavere end den oplyste musikprocent/musikanvendelse. Ved en eventuel udvidelse af Gramex’ repertoire (fx det amerikanske) skal tariffen genforhandles.

Rapportering

En ikke-kommerciel lokalstation skal indsende en årlig erklæring til Gramex med oplysninger om dækningsområde samt sendetid og musikforbrug dag og nat.

Pris

Minutvederlaget udgør kr. 0,5519 pr. minuts udsendelse af al anvendt musik, der er indspillet på f.eks. cd eller mp3, pr. 50.000 indbyggere (reguleret pr. 1. januar 2024).

Natudsendelse

På hverdage mellem 01.00-05.00 samt søn- og helligdage mellem 01.00-07.00 skal du betale 1/3 af det gældende vederlag.

Ovenstående priser bliver reguleret hvert år den 1. januar med ændring i nettoprisindekset for oktober måned. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned.

Streaming

Hvis du streamer det lokalt udsendte radioprogram simultant på lokalradioens hjemmeside, er betalingen for dette indeholdt i betalingen for den analoge udsendelse på FM-båndet.

Hvis du derimod ønsker at sende på nettet, mens der ikke udsendes analogt, skal du indgå en netradio-aftale med Gramex.

Læs mere om netradio

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & Kommunikation
Tlf.: 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk