Vedtægter og fordelingsgrundlag


Administrationen i Gramex sker på baggrund af foreningens vedtægter.

Gramex’ vedtægter

Fordelingspolitik

Her kan du finde de på seneste generalforsamling godkendte politikker:

De overordnede retningslinjer for fordelingen af de indkomne vederlag er defineret i et fordelingsgrundlag.

Gramex’ fordelingsgrundlag

Læs mere