Vedtægter og fordelingsgrundlag

Administrationen i Gramex sker på baggrund af foreningens vedtægter.

Gramex’ vedtægter

Fordelingspolitik

Her kan du finde de på seneste generalforsamling godkendte politikker.

Fordelingsgrundlag

De overordnede retningslinjer for fordelingen af de indkomne vederlag er defineret i et fordelingsgrundlag.

Gramex’ fordelingsgrundlag

Læs mere

Overdragelse af rettigheder
Midler fra Gramex til kunstnerorganisationer