Udbetaling

Gramex udbetaler penge til medlemmerne i juni måned hvert år.

Vi afregner for et år ad gangen. Er din musik blevet spillet i radioen i januar 2020, får du altså penge for det i juni 2021.

Du skal have optjent mindst 50 kr. for at få pengene udbetalt.

Vi får automatisk oplyst din NemKonto via dit CPR-nummer.

Skat

Udbetalinger fra Gramex er B-indkomst. Vi sender oplysninger til SKAT om din indtjening, men du skal selv indbetale B-skat og AM-bidrag.

Hvad indberetter vi til SKAT?

Læs mere

Hvor meget udbetaler vi?

Hvordan udbetaler vi?

Hvad udbetaler vi for?

Penge fra udlandet

Har du penge til gode?