Musik- og danse-forestillinger

For brug af indspillet musik i musik- og danseforestillinger – det vil sige dans, ballet, syngespil, opera og musical – er prisen baseret på antallet af musikminutter, der indgår i forestillingen, forestillingens samlede længde og det samlede tilskuerantal.

Beregningen er kun vejledende

Teatrene skal indsende en specificeret rapportering af brugen af alle udgivne lydoptagelser under forestillingen senest 30 dage efter opførelsen af sidste forestilling.

Hent rapporteringsskema

Læs mere om vilkår og priser i pkt. 2.2 i aftalen: Rammeaftale med teatrene

Her kan du beregne vederlaget for brug af indspillet musik i musik- og danseforestillinger: