Musik- og danseforestillinger


For brug af indspillet musik i musik- og danseforestillinger – det vil sige dans, ballet, syngespil, opera og musical – er prisen baseret på antallet af musikminutter, der indgår i forestillingen, forestillingens samlede længde og det samlede tilskuerantal.

Læs rammeaftalen med teatrene

Antal musikminutterPris pr. tilskuer
0-204,67
21-409,34
40+14,01
NB: Minimumsprisen skaleres pro rata efter musikkens forholdsmæssige andel i forestillingen. F.eks. en forestilling på 20 minutter med 10 minutters musik giver så en skaleret minimumspris på 2 kr. pr. tilskuer. En to-timers forestilling med 100 % musik giver en skaleret minimumspris på 12 kr. pr. tilskuer. Hvis der er over 7.000 tilskuere, gives en reduktion på 15 % oveni skaleringen efter musikbrug. Hvis der er over 10.000 tilskuere, gives en reduktion på 30 % oveni skaleringen efter musikbrug. Hvis der er over 12.000 tilskuere, gives en reduktion på 35 % oveni skaleringen efter musikbrug.

Musik-/danseforestillinger for børn

Hvis et teater, der har tilmeldt sig abonnementsordningen, ønsker at opføre en musik- eller danseforestilling, skal der ske særskilt betaling herfor. Hvis der er tale om en musik- eller danseforestilling for børn, er den dog omfattet af abonnementsordningen, hvis det samlede tilskuerantal for forestillingen ikke overstiger 10.000 pr. sæson. Hvis der er flere end 10.000 tilskuere til en musik-/danseforestilling for børn, skal der ske særskilt betaling herfor, dog med en reduktion på 33 procent af beløbet.

Rapportering

Teatrene skal indsende en specificeret rapportering af brugen af alle udgivne lydoptagelser under forestillingen senest 30 dage efter opførelsen af sidste forestilling.

Hent rapporteringsskema

Beregn selv din pris

Her kan du beregne vederlaget for brug af indspillet musik i musik- og danseforestillinger. Beregningen er kun vejledende: