ISRC-kodens opbygning


ISRC-koder skal bestå af 12 cifre i alt.

I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan koden er bygget op ud fra producentkoden XY1:

DK-XY1-24-00101 (dette er en fiktiv ISRC-kode!)

DK

Betegner hjemlandet for pladeselskabet/producenten. DK er Danmark. Koder tildelt af Gramex skal altid starte med DK. Grønlandske og færøske producenter får dog tildelt landekoderne GL eller FO. Landekoderne administreres af ISRC’s hovedkontor i London.

XY1

Betegner pladeselskabet/producenten. Producentkoden tildeles af den lokale ISRC-administration – i Danmark er det Gramex. Koden kan indeholde både bogstaver og tal.

24

Betegner året for tildeling af koden til tracket, her (20)24. Administreres af pladeselskabet/ producenten.

00101

Selve indspilningens løbenummer. 001 betegner pladeselskabets 1. produktion (i året 2024), og 01 er 1. track på udgivelsen. Det 8. track på 2. udgivelse i samme år vil således hedde 00208. Denne del af koden administreres af pladeselskabet/producenten. Det her nævnte nummer 00101 er kun et forslag. Producenten har frie hænder for tildeling af denne numeriske kode. Hvis en udgivelse indeholder flere cd’er, anbefaler vi, at hver enkelt cd får sit eget produktionsnummer.

Færøerne/Grønland

Bemærk at ISRC-koder til færøske udgivelser skal starte med FO, og ISRC koder til grønlandske udgivelser skal starte med GL i stedet for DK. Resten af ISRC-koden følger ovenstående opbygning.

Musikvideoer/dvd’er

ISRC-koden anvendes også på musikvideoer og dvd’er. Vi anbefaler, at pladeselskabet bruger produktionsnummeret 999 til musikvideoer. ISRC-koden til videoproduktion nummer 2 i 2024 til en fremstiller med grundkoden XY1 vil være DK-XY1-24-99902.

Ved tocifrede ISRC-producentkoder skal fremstillerens kode på video være 8. ISRC-koden til videoproduktion nummer 3 i 2024 til en fremstiller med grundkoden XY vil være DK-XY8-24-99903.