FAQ om nye spilleregler fra 2024


Kulturministeriets ændring af udlandsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2024 får betydning for både kunder og rettighedshavere i Gramex. Her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Spørgsmål generelt:

Hvorfor overhovedet nye regler?

At Gramex fremover skal repræsentere et større repertoire, skyldes en dom ved EU-domstolen afsagt i 2020. Den kaldes typisk for RAAP-dommen efter vores irske søsterorganisation RAAP. Danmark er forpligtet til at overholde EU-reglerne, og Kulturministeriet har derfor ændret de danske regler med ikrafttræden 1. januar 2024.

Gramex er godkendt af Kulturministeriet og forpligtet til at overholde dansk lovgivning. Vi skal derfor sikre, at musikproducenterne og de udøvende kunstnere på udgivelserne modtager et rimeligt vederlag også efter 1. januar 2024.

De nye regler er altså ikke Gramex’ opfindelse. Men vi er forpligtet til at følge dem.


Hvilke lande er omfattet af de nye regler?

Fra den 1. januar 2024 er udgivne lydoptagelser fra alle lande, som har ratificeret Romkonventionen og/eller WPPT, beskyttet i henhold til den danske ophavsretslov.

Læs mere om beskyttet musik


Kan loven ændres og dermed også de her nye regler?

Som forvaltningsorganisation, der er godkendt af Kulturministeriet, er Gramex forpligtet til at følge dansk lov og dermed de nye regler, så længe de gælder.

Hvorvidt reglerne bliver ændret senere, er en politisk beslutning på EU-niveau, som vi ikke er herre over i Gramex. Vi skal bare følge de gældende regler og dansk lov.

Hvorfor har Gramex ikke stoppet de nye regler?

Gramex er en forvaltningsorganisation, der skal følge gældende lovgivning og regler. De nye ’spilleregler’ er nogle, vi skal følge – altså en pligtopgave.

At ændre reglerne kræver en ændring af lovgivningen på EU-niveau. Det er fordi reglerne skyldes netop en dom ved EU-domstolen afsagt i 2020. Danmark er forpligtet til at overholde EU-reglerne, og Kulturministeriet har derfor ændret de danske regler med ikrafttræden 1. januar 2024.

Gramex er godkendt af Kulturministeriet og forpligtet til at overholde dansk lovgivning. Vi skal derfor sikre, at musikproducenterne og de udøvende kunstnere, som medvirker på udgivelserne, modtager et rimeligt vederlag også efter 1. januar 2024.

De nye regler er altså ikke Gramex’ opfindelse. Men vi er forpligtet til at følge dem.

Spørgsmål for kunder:

Jeg har allerede en aftale med Gramex. Hvorfor skal jeg til at betale mere?

Indtil 1. januar 2024 har Gramex ikke skullet betale rettighedshaverne til det amerikanske repertoire og derfor ikke indhentet betaling for det. I praksis har det repertoire altså været gratis at afspille.

Det er det ikke længere fra 2024 på grund af nye regler, og derfor vil du opleve, at prisen stiger. Ændringen i vores spilleregler skyldes en EU-dom i 2020. Kulturministeriet har derfor tilpasset dansk lov de gældende EU-regler og ændret udlandsbekendtgørelsen med virkning fra 1. januar 2024.

Kan jeg ikke bare vælge amerikansk musik fra i min radio?

Jo, du kan selv vælge, hvilken musik du spiller – men det får ingen betydning for din betaling til Gramex. Vi er forpligtet til at følge de nye regler fra 1. januar 2024 og altså udbetale vederlag til rettighedshaverne for brug af også amerikansk musik oveni det nuværende repertoire, vi forvalter. Derfor er vi nødt til at hæve betalingen, så den omfatter brug af det større repertoire af musik. Uanset hvilken musik du vælger at spille i din radio.

Skal jeg så betale mere for musik i min butik?

Ændringen af udlandsbekendtgørelsen og de nye regler betyder, at man som kunde skal til at betale for musik, man tidligere har kunnet spille gratis i sin butik; fx det amerikanske repertoire. Hvad det betyder for dig som kunde, vil du høre mere om inden for de kommende måneder.

Hvad går mine penge overhovedet til?

Du skal betale for at bruge musik i din radio eller din butik på samme måde som du skal betale for strøm og vand og varme. Indtil nu har du fået en del af musikken gratis i form af fx det amerikanske repertoire. Det ændrer sig fra 1. januar 2024 med de nye regler.

De penge, som du og vores andre kunder betaler til Gramex, går videre til alle de rettighedshavere, der har indspillet og udgivet musikken. Som noget nyt skal vi udbetale til de musikere, der har været i studiet i USA. Din betaling er dermed med til at betale rettighedshaverne for deres arbejde, som de ikke har fået betaling for før.

Spørgsmål for rettighedshavere:

Får de nye regler betydning for mig som musiker?

Hvis du medvirker på et eller flere tracks, der er indspillet i USA eller udgivet på et amerikansk pladeselskab, får de nye regler betydning for dig, når de bliver afspillet i Danmark fra 1. januar 2024.

I så fald skal du i løbet af 2024 anmelde de tracks til Gramex, så vi kan claime dine rettigheder og hente penge hjem til dig for afspilninger i både Danmark og udlandet.

Er det musik, der aldrig er blevet spillet i radio eller tv og heller aldrig bliver det, behøver du ikke bruge tid på at anmelde det.

Jeg medvirker på en amerikansk udgivelse. Hvad skal jeg gøre i 2024?

Fra 1. januar 2024 skal du være ekstra opmærksom på at anmelde det til Gramex, hvis du medvirker på fx en amerikansk udgivelse. Fordi de indtil 2024 har været ubeskyttet og derfor ikke givet Gramex-penge, er de fleste af udgivelserne endnu ikke registreret hos Gramex.

Du anmelder dit internationale repertoire online på Mit Gramex; vælg ‘Udenlandsk repertoire’ og følg vejledningen.

Det haster ikke. Bare gør det i løbet af 2024 og inden deadline 1. december 2024.

Tjek: Gramex’ repertoire er blevet udvidet

Hvad skal jeg gøre som pladeselskab i 2024?

Har du producentrettigheder eller distributionsrettigheder til fx amerikanske tracks eller labels i Danmark, skal du fra 1. januar 2024 registreres som rettighedshaver på det repertoire.

Det kommer til at foregå via claim-lister, hvor du kan claime det repetoire, du har rettigheder til.

Tjek: Gramex’ repertoire er blevet udvidetHvornår skal jeg anmelde mit amerikanske repertoire til Gramex?

Udlandsbekendtgørelsen er ændret ved årsskiftet, og de nye regler trådte i kraft 1. januar 2024. Du får derfor ikke penge for afspilninger, der ligger før 2024.

Første gang Gramex udbetaler til rettighedshaverne for de nye territorier efter de nye regler bliver i juni 2025 for musik afspillet i 2024.

Som kunstner skal du anmelde dit internationale repertoire online til Gramex inden 1. december 2024. Som producent følger der lister, du kan claime, i løbet af foråret.

Tjek: Gramex’ repertoire er blevet udvidet


Skal jeg gøre noget nu og her?

Tjek: Gramex’ repertoire er blevet udvidet

Du kan tilmelde dig Gramex’ nyhedsbrev og få info direkte i din indbakke, når der er nyt.