Nyheder

Stemmeseddel til suppleantpost

Er du medlem af Gramex som kunstner, kan du lige nu være med til at vælge en ny suppleant for kunstnerne i bestyrelsen.