20 procent-puljen


NB: Vi er i øjeblikket ved at opdatere databasen over tracks, der kan claimes. Vi forventer at åbne for claims igen i foråret 2024 med en frisk vejledning til musikerne.

* * *

I 2013 vedtog Folketinget at forlænge beskyttelsestiden på udgivne lydoptagelser fra 50 år til 70 år. I den forbindelse indførte de en ordning om ”årligt supplerende vederlag til medvirkende musikere på engangshonorar” – i daglig tale kaldet 20 procent-puljen.

Kort fortalt skal ordningen sikre musikere på engangshonorar – ofte kaldet session- eller studiemusikere – der jo ikke får royalties, et ekstra vederlag for deres medvirken på de udgivelser, der nu er omfattet af den udvidede beskyttelse. De musikere, der har medvirket på de pågældende udgivelser på engangshonorar, kan nu få udbetalt et supplerende vederlag fra puljen.

Gramex er udpeget af Kulturministeriet til at varetage 20 procent-puljen på vegne af pladeselskaberne. Alternativt skulle alle pladeselskaberne hver især lokalisere alle de pågældende musikere og selv sørge for at viderebetale pengene til hver enkelt musiker.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Gramex på 20pct@gramex.dk eller ringe til os.

Læs mere

Vejledning til pladeselskaber om 20 pct.-puljen
Rapporteringsskema til 20 pct.-pulje

L 120 Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret
EU-direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder