Persondata- og cookiepolitik

I persondatapolitikken kan du bl.a. læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, og hvilke rettigheder, de registrerede har. Du kan læse mere om Gramex’ cookiepolitik og brug af cookies på gramex.dk ved at scrolle ned eller klikke her

Persondatapolitik 

Dataansvarlig  

Gramex er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der kommer i vores varetægt. Når Gramex behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker fortroligt, forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Gramex 
Gammel Kongevej 11-13
Telefon +45 33 85 32 00 
1610 København V

E-mail gramex@gramex.dk 
Web www.gramex.dk 
CVR 51396715

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.  

Hvem behandler Gramex personoplysninger om? 

Gramex behandler personoplysninger fra: 

 • Rettighedshavere 
 • Kunder, samarbejdspartnere, leverandører og interessenter 

Rettighedshavere 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger:  

 • At indhente betaling på vegne af udøvende kunstnere og pladeselskaber, når deres indspillede musik bliver spillet offentligt, jf. ophavsretslovens § 68 
 • Medlemsservice 

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:  

 • Almindelige oplysninger som navn, adresse, kontaktoplysninger, (arbejds)mailadresse, arbejdsplads, oplysninger om hvilke udgivelser rettighedshaverne medvirker på eller har udgivet samt oplysninger om eventuelle arvinger og befuldmægtigede 
 • CPR-numre. CPR-numre er nødvendige for entydigt at kunne identificere de rette rettighedshavere, som skal have udbetalt vederlag fra Gramex, samt oplysninger om eventuelle arvinger  
 • Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysninger: GDPR art. 6.1.c. (retlig forpligtelse). Cpr-numre behandles i henhold til databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3  

Hvordan indsamles personoplysningerne:  

 • Rettighedshaveren selv, fx når en rettighedshaver indsender en medlemserklæring eller tilføjer/ændrer oplysninger på medlems-sitet Mit Gramex eller henvender sig i en konkret sag 
 • Pladeselskaber, når de anmelder en ny udgivelse 
 • En agent eller manager, når de via fuldmagt sender os en rettighedshavers diskografi eller claimer dennes repertoire hos os 
 • Gramex’ kunder, der indrapporterer offentligt afspillet musik 
 • Søsterorganisationer i udlandet med henblik på at udveksle vederlag 
 • SCAPR’s internationale databaser VRDB og IPD, se nedenfor, eller 
 • En offentlig myndighed, fx Det Centrale Personregister 

Hvor længe opbevares personoplysningerne: 

 • Så længe en fortsat behandling er nødvendig, det vil som udgangspunkt sige så længe rettighedshavernes ophavsret består plus 5 år i henhold til Gramex’ lovmæssige bogføringspligt til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 

Personoplysninger videregives til: 

 • Danske Bank/NemKonto. Udbetaling af vederlag sker ved brug af NemKonto  
 • SKAT. Gramex er lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger om cpr-numre i forbindelse med indberetning til SKAT 
 • Det Centrale Personregister. Gramex ajourfører vores oplysninger om flytning og dødsfald via Det Centrale Personregister 
 • Søsterorganisationer i udlandet. Gramex udveksler oplysninger om afspillet repertoire med de søsterorganisationer i udlandet, vi har indgået aftale med, så rettighedshaverne også får betaling for deres afspilninger uden for Danmark og vice versa. Du kan finde en oversigt over, hvad det er for organisationer på siden her
 • SCAPR. Gramex er medlem af SCAPR, som er en international paraplyorganisation for organisationer, der forvalter rettigheder på vegne af udøvende kunstnere. Gramex overfører og modtager oplysninger om danske udgivelser og rettighedshavere til og fra SCAPR’s internationale databaser VRDB og IPD, jf. www.scapr.org 
 • Agenter/managers/søsterorganisationer. I tilfælde af dobbeltclaims udveksler Gramex kontaktoplysninger mellem agenter/managers/søsterorganisationer, der gør krav på samme vederlag til en udgivelse. Gramex har en legitim interesse i at få afklaret, hvem rettighederne til den pågældende udgivelse tilhører, for at vi kan udbetale vederlag til den rette indehaver/dennes repræsentant af rettighederne 
 • Danmarks Statistik 

Kunder, samarbejdspartnere, leverandører og interessenter 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger:  

 • At indhente betaling på vegne af udøvende kunstnere og pladeselskaber, når deres indspillede musik bliver spillet offentligt, jf. ophavsretslovens § 68 
 • Kundeservice 

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 

 • Almindelige oplysninger som navn, adresse, kontaktoplysninger, (arbejds)mailadresse og arbejdsplads 

Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysninger: 

 • Kunder: GDPR art. 6.1.c (retlig forpligtelse) og artikel 6.1.b. (kontrakt). Samarbejdspartnere, leverandører og interessenter: GDPR art. 6.1.f (legitim interesse) 

Hvordan indsamles personoplysningerne: 

 • Kunden, samarbejdspartneren, leverandøren og interessenten selv 

Hvor længe opbevares personoplysningerne: 

 • Så længe aftaleforholdet/samarbejdet består, og når aftaleforholdet/samarbejdet er ophørt som udgangspunkt 5 år efter seneste aktivitet 

Personoplysninger videregives til: 

 • Danmarks Statistik 

Mailudsendelser og nyhedsbrev

Mailudsendelser til medlemmer

Gramex sender enslydende mails til medlemmer, der indeholder vigtig information for dig som medlem af Gramex, fx oplysninger om udbetalinger, afholdelse af generalforsamling, velkomstmail til nye medlemmer etc. Denne information er en del af Gramex’ forpligtelser i henhold til ophavsretslovens § 68. Det er i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.b og 6.1.c, jf. lov om kollektiv forvaltning § 19, stk. 1, nr. 2 og §§ 15-16.

Nyhedsbrev

Herudover sender Gramex nyhedsbrev til de personer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udsendes pr. mail og indeholder nyt fra Gramex og musikbranchen samt interviews og historier fra medlemmernes, kundernes og musikkens verden.

Ved tilmelding til Gramex’ nyhedsbrev registreres det navn og den e-mailadresse, som du selv afgiver. Oplysningerne anvendes udelukkende til at sende dig Gramex’ nyhedsbrev og registreres hos Gramex’ databehandler, som håndterer udsendelsen af nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er GDPR art. 6.1.a.

Vi har teknisk mulighed for at se, om modtagerne har åbnet mail/nyhedsbrev og klikket på links. Dette indebærer en indsamling og behandling af personoplysninger om modtagerne. Vi anvender dog kun oplysningerne til statistiske formål for at optimere vores kommunikation med vores omverden. Gramex videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, ud over til vores databehandler, som vi har en data-behandleraftale med.

Tilmeld nyhedsbrev | Afmeld nyhedsbrev

Sikkerhed – hvordan passer vi på personoplysningerne 

Gramex registrerer og opbevarer personoplysninger i lukkede interne systemer, hvor der er fokus på høj it-sikkerhed. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Vi kontrollerer og opdaterer løbende de personoplysninger, der behandles, så de er korrekte og ikke er fx vildledende. Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige og relevante og ikke længere opfylder det formål, der var med opbevaringen af de pågældende personoplysninger. 

Gramex’ medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. 

Dine rettigheder 

Som registreret hos Gramex har du nogle rettigheder, som vi som dataansvarlig har en forpligtigelse til at opfylde. Ved at kontakte os på gramex@gramex.dk kan du: 

 • få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig 
 • få rettet eventuelle mangler og fejl i dine oplysninger 
 • få slettet eller begrænset de oplysninger, vi behandler om dig 
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger 
 • udnytte din ret til dataportabilitet. 

Har du som rettighedshaver oprettet dig på login Mit Gramex, kan du altid gå ind og se, hvilke oplysninger du selv har afgivet, ligesom du kan opdatere og ændre i dem. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning ”Registreredes rettigheder”, som du kan hente her.  

Klage 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på gramex@gramex.dk. Vi behandler og vurderer din klage hurtigst muligt og efter gældende lovgivning. 

Du har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet i forbindelse med klagesager. Se mere på Datatilsynet

Cookiepolitik 

Hvad er en cookie? 

En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. 

Hjemmesidens brug af cookies 

Gramex registrerer dine besøg på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Vi anvender cookies til at optimere vores hjemmeside for at forbedre din oplevelse af hjemmesiden og til statistiske formål. Vi anvender altså ikke marketingcookies. 

Brugen af cookies finder sted på grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage ved at opdatere dine samtykke-indstillinger øverst på denne side og ved at slette cookies. 

Sådan bruger Gramex tredjepartscookies 

Cookies, som Gramex ikke selv placerer i din browser, men som vi har givet mulighed for at andre parter kan placere i din browser kan betegnes som ”tredjepartscookies”.  

På gramex.dk bruger vi kun en tredjepartscookie. Det er webanalyseværktøjet Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Oplysningerne registreres hos Google Analytics, som er Gramex’ databehandler. 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies cookies 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din computer, mobil eller tablet. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. 

Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser.  

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her

Du kan slettes dine cookies i din egen browser. Husk at bruger du flere internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.  

Opdateret 3. august 2021