Mandater

Gramex administrerer rettigheder på andre områder end offentlig fremførsel (§68) på baggrund af mandater fra vores rettighedshavere.

Kopiering af indspillet musik til brug for offentlig fremførsel ved

  • Butik, restaurant, cafe, hotel, diskotek mv.
  • Jukeboks (erhvervskopiering)
  • Podcasting
  • Teater