Performex-midler

Gramex fordeler og udbetaler vederlag til udøvende kunstnere på vegne af Performex for såkaldt retransmission af musik i radio og tv og for brug af udgivet musik i arkivproduktioner samt musikvideoer i tv.

Retransmission betyder ikke genudsendelse, men er et udtryk for videredeling af radio- og tv-signaler i fællesantenneanlæg mv. Rettighedsvederlaget betales af blandt andre udbyderne af kabel-tv og opkræves af Copydan.

Vi fordeler pengene for retransmission i radio og tv ud fra vores almindelige fordelingsprincipper på grundlag af afspilninger af udgivne lydoptagelser i henholdsvis radio eller tv det pågældende år.

Arkivmidlerne fordeler vi efter tv-afspilninger i DR over en 10-årig periode tilbage i tiden.

Musikvideo-midlerne fordeler vi efter rapportering fra Performex fra en række tv-stationer.

Læs mere

Hvad udbetaler vi for?

Læs mere om Performex