Performex-midler

Gramex fordeler og udbetaler vederlag til udøvende kunstnere på vegne af Performex for såkaldt retransmission af musik i radioen.

Retransmission er kort fortalt det, som finder sted, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg mv.

De vederlag, som Performex administrerer, er opkrævet hos Copydans kunder.

Gramex udbetaler alene Performex-penge for retransmission af radio, mens Performex selv varetager udbetaling af penge for retransmission af tv.

Gramex fordeler Performex-pengene ud fra vores almindelige fordelingsprincipper.

Hvad udbetaler vi for?
Læs mere om Performex