Kommerciel lokalradio


Kommercielle lokalradioer skal indgå aftale med Gramex om brug af musik i udsendelser, der sendes analogt og simultant på internettet.

Aftale

Aftalen omfatter den analoge udsendelsesvirksomhed i lokalområdet samt simultan udsendelse på internettet. Når internetudsendelsen substituerer den analoge radio i lokalområdet og er rettet mod befolkningen i sendetilladelsesområdet, er der tale om simultan udsendelse.

Du skal udfylde og indsende den her erklæring for at indgå en aftale om musikbrug:

Erklæring – kommercielle lokalradioer

Når du underskriver erklæringen, accepterer du at efterleve de rammevilkår, som er aftalt mellem Gramex og Danske Medier. Du kan se den gældende aftale her:

Hovedaftale mellem Danske Medier og Gramex

I hovedaftalen er grundvederlaget (minutprisen) og det omsætningsbestemte vederlag fastsat på baggrund af størrelsen af Gramex’ nuværende repertoire. For Gramex’ kunder vil det i praksis være vanskeligt at vurdere, om en given musikudgivelse er beskyttet i Danmark. Derfor skal kunderne oplyse det totale forbrug af udgivet musik, hvilket afspejler sig i et lavere tarifniveau, som kompenserer for, at andelen af beskyttet udgivet musik er lavere end den oplyste musikprocent/musikanvendelse. Ved en eventuel udvidelse af Gramex’ repertoire (fx det amerikanske) skal tarifferne genforhandles.

Rapportering

En kommerciel lokalradio skal hvert år rapportere minimum 2 ugers specificeret musikbrug til Gramex.

Læs mere om rapporteringsformat og -standarder

Pris

Grundvederlaget (minimumsvederlag) udgør kr. 0,5094 pr. minuts udsendelse af al udgivet beskyttet musik, der er indspillet på f.eks. cd eller mp3, pr. 50.000 indbyggere (reguleret pr. 1. april 2024). Minuttaksten reguleres én gang årligt.

Omsætningsvederlaget til Gramex udgør 5,2 % af den kommercielle lokalradios årlige omsætning. Vi fakturerer den kommercielle lokalradio aconto hver måned med 1/12 af årets betaling enten efter den forventede omsætning eller efter et grundvederlag baseret på en minutpris efter det forventede musikbrug, afhængig af hvilket beløb er højest.

Er den realiserede omsætning højere end det fakturerede a conto-beløb, vil der ske en efterregulering.

Se eksempel på udregning af grundvederlag

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned.

On demand-aktiviteter

Hvis du ønsker at stille jeres programmer til rådighed on demand eller ønsker at streame flere kanaler på internettet, kan du læse mere her:

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & Kommunikation
Tlf.: 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk