Kommerciel lokalradio

Kommercielle lokalradioer skal indgå aftale med Gramex om brug af musik i udsendelser, der sendes analogt og simultant på internettet.

Aftale

Aftalen omfatter den analoge udsendelsesvirksomhed i lokalområdet samt simultan udsendelse på internettet. Når internetudsendelsen substituerer den analoge radio i lokalområdet og er rettet mod befolkningen i sendetilladelsesområdet, er der tale om simultan udsendelse.

Du skal udfylde og indsende den her erklæring for at indgå en aftale om musikbrug:

Erklæring – kommercielle lokalradioer

Vilkår og betingelser for kommercielle lokalradioer

Rapportering

En kommerciel lokalradio skal hvert år rapportere minimum 2 ugers specificeret musikbrug til Gramex.

Læs mere om rapporteringsformat og -standarder

Pris

Vederlaget til Gramex udgør 5,2 % af den kommercielle lokalradios årlige omsætning. Vi fakturerer den kommercielle lokalradio aconto hver måned med 1/12 af årets betaling enten efter den forventede omsætning eller efter et grundvederlag baseret på en minutpris efter det forventede musikbrug, afhængig af hvilket beløb er højest.

Se eksempel på udregning af grundvederlag

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned.

Aftale om on demand-aktiviteter

Hvis du ønsker at stille jeres programmer til rådighed on demand eller ønsker at streame flere kanaler på internettet, skal du lave en aftale med Gramex om webcasting og/eller podcasting.

Læs mere om webcasting (netradio)
Læs mere om podcasting (on demand-aktiviteter)

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & kommunikation
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk