Gramex-midlerne

Du kan søge støtte fra Gramex-midlerne hos de udøvende kunstneres egne organisationer. Du behøver ikke være medlem af hverken Gramex eller den pågældende organisation for at søge.

Klik på linket for at læse mere hos hver enkelt organisation.

Ansøgningsfrister 2019

25. januarDansk Artist Forbund
1. april
Dansk Musiker Forbund
1. maj
Dansk Organist og Kantor Samfund
24. maj
Dansk Artist Forbund
1. oktober
Dansk Musiker Forbund
4. oktober
Dansk Artist Forbund

Løbende behandling

Dansk Skuespillerforbund
Dansk Solistforbund
Dansk Kapelmesterforening
Solistforeningen af 1921
Dansk Korforbund

Hvad kan du søge støtte til?

Inden for rammerne af Gramex’ regler fastsætter organisationerne selv, hvilke musikfremmende formål man kan søge støtte til. Det har for eksempel været muligt at få støtte til udgivelser, koncerter og kurser. På den måde er pengene med til at udvikle ny musik.

Søg ikke direkte hos Gramex

Støtten kan ikke søges direkte hos Gramex. Vi har overdraget det ansvar til kunstnernes egne organisationer, der i højere grad har kompetencen til at foretage en fordeling, der gavner musiklivet mest muligt.

Hvor kommer pengene fra?

En del af de penge, Gramex indhenter, har vi ikke mulighed for at fordele individuelt, fordi vi ikke kan lokalisere rettighedshaverne. Det kan der være flere grunde til: Nogle kunder rapporterer ikke, hvilken musik de har spillet. Nogle udgivelser bliver aldrig anmeldt til os. Nogle kunstnere får ikke meldt sig ind i Gramex. Pengene til kunstnerne samler vi i en pulje, vi kalder for Gramex-midlerne, som alle kunstnere kan søge.

Gramex’ fordelingsgrundlag

Se hvilke kunder vi ikke får rapportering fra
Se hvilke udgivelser vi mangler studieliste på

Søg støtte fra Gramex’ Grønlands-midler