Gramex-midlerne

Du kan søge støtte fra Gramex-midlerne hos de udøvende kunstneres egne organisationer. Du behøver ikke være medlem af hverken Gramex eller den pågældende organisation for at søge.

Klik på linket for at læse mere hos hver enkelt organisation.

Ansøgningsfrister 2020

20. februar kl. 12Dansk Skuespillerforbund
28. februar kl. 12Dansk Artist Forbund
1. april
Dansk Musiker Forbund
1. maj
Dansk Organist og Kantor Samfund
27. maj kl. 12
Dansk Skuespillerforbund
5. juni
Korsangernes Fællesråd
28. august kl. 12
Dansk Artist Forbund
1. september
Korsangernes Fællesråd
8. september
Solistforeningen af 1921
15. september
Dansk Organist og Kantor Samfund
16. september
Dansk Skuespillerforbund
1. oktober
Dansk Musiker Forbund

Løbende behandling

Dansk Solistforbund
Dansk Kapelmesterforening
Solistforeningen af 1921

Hvad kan du søge støtte til hvor?

Du kan ikke søge støtten hos Gramex. Vi har overdraget det ansvar til kunstnernes egne organisationer. Inden for rammerne af Gramex’ regler fastsætter organisationerne selv, hvilke musikfremmende formål man kan søge støtte til. Typisk yder de tilskud til udgivelser, koncerter, kurser og lignende. På den måde er pengene med til at udvikle musiklivet.

Hvor kommer pengene fra?

En del af de penge, Gramex indhenter, har vi ikke mulighed for at fordele individuelt, fordi vi ikke kan lokalisere rettighedshaverne. Det kan der være flere grunde til: Nogle kunder rapporterer ikke, hvilken musik de har spillet. Nogle udgivelser bliver aldrig anmeldt til os. Nogle kunstnere får ikke meldt sig ind i Gramex. Pengene til kunstnerne samler vi i en pulje, vi kalder for Gramex-midlerne, som alle kunstnere kan søge.

Gramex’ fordelingsgrundlag

Se hvilke kunder vi ikke får rapportering fra
Se hvilke udgivelser vi efterlyser studieliste på

Søg støtte fra Gramex’ Grønlands-midler