Generalforsamling


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i Gramex og afholdes hvert år typisk i slutningen af maj måned. Vi indkalder alle medlemmer til generalforsamling på mail, og materialet kan også altid findes her på hjemmesiden.

Referater

Her kan du læse referater af de seneste generalforsamlinger i Gramex: