Nye spilleregler for Gramex fra 2024

Kulturministeriets ændring af udlandsbekendtgørelsen får betydning for både kunder og rettighedshavere i Gramex fra 2024.

Fra 1. januar 2024 begynder Gramex at indhente betaling for repertoire, vi ikke tidligere har opkrævet for. Vi skal nemlig til at repræsentere bl.a. amerikanske udgivelser på lige fod med det repertoire, vi allerede repræsenterer.

At Gramex fremover skal repræsentere et større repertoire, skyldes en dom ved EU-domstolen afsagt i 2020. Danmark er forpligtet til at overholde EU-reglerne, og Kulturministeriet har derfor ændret de danske regler med ikrafttræden 1. januar 2024.

De nye regler får betydning for både kunderne, der betaler til Gramex for at bruge musikken, og for rettighedshaverne, som Gramex fordeler pengene til.

Hvad betyder det for kunderne?

De nye regler betyder, at vores kunder vil opleve at skulle betale mere, da de fremover skal betale for musik, der indtil nu har været vederlagsfrit og altså gratis at bruge. Stigningen vil svare til forøgelsen af det af Gramex forvaltede repertoire.

Gramex vil den kommende tid gå i dialog med alle kunderne og forberede dem på de nye regler. Vi har fuld forståelse for, at kunderne har brug for tid til at tilpasse sig de højere tariffer. Derfor vil de nye tariffer blive indfaset gradvist over de kommende år.

De kunder, der bruger musik ude i butikker, cafeer, restauranter mv., hører mere om, hvad de nye regler betyder for dem, inden for de kommende måneder.

Hvad betyder det for rettighedshaverne?

De nye regler betyder, at udøvende kunstnere, herunder danske musikere, som noget nyt har ret til at modtage betaling, hvis de medvirker på fx en amerikansk udgivelse, som afspilles i dansk radio. Fra næste år bliver det altså endnu vigtigere at få at få anmeldt sit repertoire i udlandet til Gramex.

Tilsvarende for producenterne betyder de nye regler, at man fra 2024 har ret til betaling for afspilninger i Danmark af fx et amerikansk repertoire, man har producentrettigheder til.

Som konsekvens af de nye regler skal Gramex desuden fordele de vederlag, vi indhenter fra vores kunder, blandt en større gruppe rettighedshavere. Vi bestræber os på, at betalingen fra vores kunder modsvarer den større gruppe af rettighedshavere – at kunderne skal betale én til én for at afspille bl.a. det amerikanske repertoire. Vi er sat i verden for at sikre kunstneres og producenters rettigheder, og vi arbejder naturligvis målrettet for at sikre fortsat fuld og fair betaling til alle rettighedshavere.

Nærmere information til rettighedshaverne følger i det nye år. Første distribution af vederlag til rettighedshaverne for det udvidede repertoire vil ske i forbindelse med Gramex’ hovedudbetaling i juni måned 2025.

FAQ

Få svar på nogle af de mest oplagte spørgsmål til de nye regler her:

FAQ om nye spilleregler

Spørgsmål?

Vi har fuld forståelse for, at du kan have spørgsmål til de her nye spilleregler for Gramex, og hvad det betyder for dig fra næste år. Du er derfor meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Kontakt os

Følg med

Du kan følge med og fremover finde info om de nye spilleregler på vores hjemmeside:

www.gramex.dk/nyespilleregler

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du have information direkte i indbakken, kan du tilmelde dig Gramex’ nyhedsbrev her:

Tilmeld nyhedsbrev