Grønland

Kalaallilsut (grønlandsk version)

I Grønland indhenter Gramex betaling for brug af udgivet musik på grønlandske radio- og tv-stationer og andre offentlige steder. Den ene halvdel af indtægterne bliver fordelt til det grønlandske, danske og internationale repertoire ud fra de rapporteringer, Gramex modtager fra dansk radio og tv. Den anden halvdel går tilbage til fordeling i det grønlandske musikliv.

Den halvdel af indtægterne, der går tilbage til Grønland, fordeles ligeligt mellem kunstnere og pladeselskaber. Pengene til de grønlandske selskaber bliver fordelt efter rapportering fra Grønlands Radio Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

Læs mere om KNR

Bliver din grønlandske udgivelse spillet i Danmark?
Bliver din grønlandske udgivelse spillet i udlandet?