ISRC-koder i praksis


Korrekt tildeling og brug af ISRC-koder er producentens eget ansvar.

Hvordan tildeler man ISRC-koder?

ISRC-koderne lægges på hvert enkelt track på cd’en under premastering eller mastering sammen med evt. andre subkoder. På nogle typer musikfiler lægges koden ind som et tag i filens metadata. Nogle musiktjenester på nettet efterspørger desuden, at man indtaster ISRC-koder ved upload.

Ét track – én kode

Når et track én gang har fået tildelt en ISRC-kode, skal den 12-cifrede kode bruges igen, hvis tracket senere bliver udgivet på fx single, album, lydfil eller compilation.

Dog skal tracket tildeles en ny ISRC-kode, hvis der sker en ændring af indspilningen – fx et nyt mix, tilføjelse af nye spor eller en væsentlig ændring i spilletiden (minimum 10 sekunder).

ISRC-koder og metadata

Har du fået tildelt en ISRC-producentkode, skal du selv holde styr på de 12-cifrede ISRC-koder, du tildeler de enkelte tracks. Når et track tildeles en ISRC-kode, er det også hensigtsmæssigt at du følger de internationale krav for tilknyttede metadata, og gemmer fx navn på hovedartist, tracktitel og varighed, sammen med ISRC-koden.

Yderligere information findes her.

Hvordan aflæser man ISRC-koder?

Gramex yder ikke support på den tekniske implementering eller aflæsning af ISRC-koder eller den software, der bruges. Men på nettet findes flere programmer, der kan bruges til at aflæse ISRC-koder – fx TAU Analyzer, ISRC Finder eller ISRC Search.

Hvem bruger ISRC-koder?

Indtil videre bruges ISRC-koderne primært i forbindelse med salg/download/streaming af musik på nettet. Hos Gramex er koden alene et identifikationsnummer, som registreres i vores system i forbindelse med registrering af studielister. ISRC-koden hænger ikke sammen med registrering af rettighedshavere eller vores udbetaling af penge. De kan dog betragtes som en fremtidssikring til identifikation af tracks og indgår allerede i udvekslingen af oplysninger med Gramex’ søsterorganisationer i udlandet.

Hvis du vil vide mere

ISRC Handbook (engelsk)

ISRC-kodens opbygning