Hvor meget udbetaler vi?


Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget ‘Public performance’ (tidligere kaldt ‘øvrige indtægter’).

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Public performance er den betaling, vi får for baggrundsmusik (butikker, cafeer mv.), der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de spiller. Læs mere om public performance

Minutværdier

Her kan du se minutværdier og public performance for de seneste tre år.

Minutværdier 2021 2022 2023

Radio nationwide – broadcasting27,527,230,7
Radio nationwide – public performance14,219,324,9
Total41,746,555,6

TV nationwide – broadcasting27,527,231,4
TV nationwide – public performance
Total27,527,231,4

Regional – broadcasting2,72,72,9
Regional – public performance1,31,92,3
Total4,04,65,2

Commercial nationwide – broadcasting2,32,32,8
Commercial nationwide – public performance1,21,62,2
Total3,53,95,0

Commercial local – broadcasting33,834,026,9
Commercial local – public performance17,324,121,8
Total51,158,148,7**

DAB – broadcasting5,56,16,7
DAB – public performance2,84,35,4
Total8,310,412,1

Instore – broadcasting1,580,06*1,1*
Instore – public performance0,810,04*0,9*
Total 2,390,10*2,0*
Note * : At minutværdien for Instore radio i 2022 og 2023 er lavere end tidligere år, skyldes alene en ændring i vores beregningsmetode og har ingen betydning for det beløb, du får udbetalt. Tidligere omregnede vi minutterne, så minutværdien var sammenlignelig med andre kundeområder. Fra 2022 bruger vi det faktiske antal minutter uden omregning, som giver en mere retvisende, men altså lavere, minutværdi.


Note** På ‘Commercial local’ modtager vi stikprøve rapportering på to uger for hver kommercielle lokalradio. For at minutværdien på ’Commercial local’ skal være sammenlignelig med de øvrige fordelingskategorier, har vi lavet en forholdsmæssig omregning som hvis vi havde modtaget fuld rapportering som på de øvrige kanaltyper. Omregnet er minutværdien for ’Commercial local’ total for både broadcasting og public performance = 1,9 kr.
.

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes.

Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2023. Det giver 222,4 kr. kr. Fordi:

Minutværdien for 2023 på ‘Radio nationwide – broadcasting’ er 30,7 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 30,7 kr. = 122,8 kr.
Du får også andel i ‘public performance’ i forhold til, hvor mange radiominutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2023 for ‘Radio nationwide – public performance’ er 24,9 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 24,9 kr. = 99,6 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2023: 122,8 kr. + 99,6 kr. = 222,4 kr.

Beregn selv flere eksempler

Læs mere

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år:

Minutværdier 2018, 2019 og 2020