Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får for baggrundsmusik (butikker, cafeer mv.), der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de spiller. Læs mere om øvrige indtægter

Minutværdier

Her kan du se minutværdier og øvrige indtægter for de seneste tre år.

Minutværdier2019 2020 2021

Landsdækkende 24,302026,625327,4971
Øvrige indtægter landsdækkende 19,9452 * se note18,070314,1669
Total44,2472 * se note44,695641,6640

TV landsdækkende24,302026,625327,4971
Øvrige indtægter TV landsdækkende0 * se note00
Total24,3020 * se note26,625327,4971

Regional2,21182,42032,7497
Øvrige indtægter regional1,81531,64261,2869
Total4,02714,06294,0366

Kommerciel landsdækkende2,42342,17682,3173
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende1,98891,47741,1874
Total4,41233,65423,5047

Kommerciel lokal30,048331,616933,7737
Øvrige indtægter kommerciel lokal24,661321,458017,3068
Total54,709653,074951,0804

DAB4,34425,15455,5134
Øvrige indtægter DAB3,56543,49832,8252
Total7,90968,65288,3386

Instore radio 6,18302,08091,5755
Øvrige indtægter Instore radio5,07461,41230,8073
Total 11,25763,49322,3828
* Note: Fra 2019 er det kun radio- og altså ikke TV-minutter, der får andel i tillægget øvrige indtægter på landsdækkende kanaler. Radio og TV er ikke specificeret i dine 2019-spilletider og optræder derfor samlet som landsdækkende minutter. Vil du gerne have specificeret dine radio- og TV-minutter for 2019, kan du kontakte os på label@gramex.dk
.

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se to eksempler på, hvordan udbetalingen beregnes.

1. Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2021. Det giver 166,6560 kr. Fordi:

Minutværdien for 2021 på en landsdækkende radiokanal er 27,4971 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 27,4971 kr. = 109,9884 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange radiominutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2021 for øvrige indtægter på en landsdækkende radiokanal er 14,1669 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 14,1669 kr. = 56,6676 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2021: 109,9884 kr. + 56,6676 kr. = 166,6560 kr.

2. Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på TV2 i 2021. Det giver 109,9884 kr. Fordi:

Minutværdien for 2021 på en TV-kanal er 27,4971 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 27,4971 kr. = 109,9884 kr.
Du får ligesom i 2020 heller ikke andel i de øvrige indtægter for tv-minutter i 2021.

Beregn selv flere eksempler

Læs mere

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år:

Minutværdier 2016, 2017 og 2018