Hvor meget udbetaler vi?


Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får for baggrundsmusik (butikker, cafeer mv.), der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de spiller. Læs mere om øvrige indtægter

Minutværdier

Her kan du se minutværdier og øvrige indtægter for de seneste tre år.

Minutværdier 2020 2021 2022

Landsdækkende 26,627,527,2
Øvrige indtægter landsdækkende 18,114,219,3
Total44,741,746,5

TV landsdækkende26,627,527,2
Øvrige indtægter TV landsdækkende000
Total26,627,527,2

Regional2,42,72,7
Øvrige indtægter regional1,61,31,9
Total4,04,04,6

Kommerciel landsdækkende2,22,32,3
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende1,51,21,6
Total3,73,53,9

Kommerciel lokal31,633,834,0
Øvrige indtægter kommerciel lokal21,517,324,1
Total53,151,158,1

DAB5,25,56,1
Øvrige indtægter DAB3,52,84,3
Total8,78,310,4

Instore radio 2,081,580,06*
Øvrige indtægter Instore radio1,410,810,04*
Total 3,492,390,10*
Note * : At minutværdien for instore radio i 2022 er lavere end tidligere år, skyldes alene en ændring i vores beregningsmetode og har ingen betydning for det beløb, du får udbetalt. Tidligere omregnede vi minutterne, så minutværdien var sammenlignelig med andre kundeområder. Fra 2022 bruger vi det faktiske antal minutter uden omregning, som giver en mere retvisende, men altså lavere, minutværdi.
.

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes.

Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2022. Det giver 186 kr. kr. Fordi:

Minutværdien for 2022 på en landsdækkende radiokanal er 27,2 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 27,2 kr. = 108,8 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange radiominutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2022 for øvrige indtægter på en landsdækkende radiokanal er 19,3 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 19,3 kr. = 77,2 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2022: 108,8 kr. + 77,2 kr. = 186 kr.

Beregn selv flere eksempler

Læs mere

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år:

Minutværdier 2017, 2018 og 2019