Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får fra kunder, der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de har spillet. Læs mere om “øvrige indtægter”

Ikke medlem af IFPI

Er dit pladeselskab ikke medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv og øvrige indtægter for de seneste tre år i tabellen nedenfor.

Minutværdi og øvrige indtægter:20162017 2018
Landsdækkende24,249323,715624,7489
Øvrige indtægter landsdækkende8,66979,26779,1449
Total32,919032,983333,8938
Regional3,62843,55143,6207
Øvrige indtægter regional3,31334,07772,9942
Total6,94177,62916,6149
Kommerciel landsdækkende5,57795,73963,5199
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende4,93165,01093,3520
Total10,509510,75056,8719
Kommerciel lokal16,274026,310024,8078
Øvrige indtægter kommerciel lokal13,387222,259721,2383
Total29,661248,569746,0461
DAB3,64963,66853,5815
Øvrige indtægter DAB1,46001,43541,4250
Total5,10965,10395,0065
Instore radio2,6150
Øvrige indtægter Instore radio1,7950
Total 4,4100

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år for ikke medlemmer af IFPI:

Medlem af IFPI

Er dit pladeselskab medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv for de seneste tre år i tabellen nedenfor. For fordeling af tillægget øvrige indtægter skal du kontakte IFPI.

Minutværdi for radio/tv:  2016 20172018
Landsdækkende24,249323,715624,7489
Regional3,62843,55143,6207
Kommerciel landsdækkende5,57795,73963,5199
Kommerciel lokal16,274026,310024,8078
DAB3,64963,66853,5815
Instore radio2,6150

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til et pladeselskab, der ikke er medlem af IFPI.

Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2018. Det giver 135,5752 kr. Fordi:

Minutværdien for 2018 på en landsdækkende kanal er 24,7489 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 24,7489 kr. = 98,9956 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange minutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2018 for øvrige indtægter på en landsdækkende kanal er 9,1449 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 9,1449 kr. = 36,5796 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2018: 98,9956 kr. + 36,5796 kr. = 135,5752 kr.

Beregn selv flere eksempler