Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får for baggrundsmusik (butikker, cafeer mv.), der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de spiller. Læs mere om øvrige indtægter

Minutværdier

Her kan du se minutværdier og øvrige indtægter for de seneste tre år.

Minutværdier2018 2019 2020

Landsdækkende 24,748924,302026,6253
Øvrige indtægter landsdækkende 9,144919,9452 * se note18,0703
Total33,893844,2472 * se note44,6956

TV landsdækkende24,302026,6253
Øvrige indtægter TV landsdækkende0 * se note0
Total24,3020 * se note26,6253

Regional3,62072,21182,4203
Øvrige indtægter regional2,99421,81531,6426
Total6,61494,02714,0629

Kommerciel landsdækkende3,51992,42342,1768
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende3,35201,98891,4774
Total6,87194,41233,6542

Kommerciel lokal24,807830,048331,6169
Øvrige indtægter kommerciel lokal21,238324,661321,4580
Total46,046154,709653,0749

DAB3,58154,34425,1545
Øvrige indtægter DAB1,42503,56543,4983
Total5,00657,90968,6528

Instore radio 2,61506,18302,0809
Øvrige indtægter Instore radio 1,79505,07461,4123
Total 4,410011,25763,4932
* Note: Fra 2019 er det kun radio- og altså ikke TV-minutter, der får andel i tillægget øvrige indtægter på landsdækkende kanaler. Radio og TV er ikke specificeret i dine 2019-spilletider og optræder derfor samlet som landsdækkende minutter. Vil du gerne have specificeret dine radio- og TV-minutter for 2019, kan du kontakte os på label@gramex.dk
.

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se to eksempler på, hvordan udbetalingen beregnes.

1. Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2020. Det giver 178,7824 kr. Fordi:

Minutværdien for 2020 på en landsdækkende radiokanal er 26,6253 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 26,6253 kr. = 106,5012 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange radiominutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2020 for øvrige indtægter på en landsdækkende radiokanal er 18,0703 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 18,0703 kr. = 72,2812 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2020: 106,5012 kr. + 72,2812 kr. = 178,7824 kr.

2. Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på TV2 i 2020. Det giver 106,5012 kr. Fordi:

Minutværdien for 2020 på en TV-kanal er 26,6253 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 26,6253 kr. = 106,5012 kr.
Du får ligesom i 2019 heller ikke andel i de øvrige indtægter for tv-minutter i 2020.

Beregn selv flere eksempler

Læs mere

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år:

Minutværdier 2015, 2016 og 2017