Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får for baggrundsmusik (butikker, cafeer mv.), der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de spiller. Læs mere om øvrige indtægter

Minutværdier

Her kan du se minutværdier og øvrige indtægter for de seneste tre år.

Minutværdier2017 2018 2019

Landsdækkende 23,715624,748924,3020
Øvrige indtægter landsdækkende 9,26779,1449* se note
Total32,983333,8938* se note

Regional3,55143,62072,2118
Øvrige indtægter regional4,07772,99421,8153
Total7,62916,61494,0271

Kommerciel landsdækkende5,73963,51992,4234
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende5,01093,35201,9889
Total10,75056,87194,4123

Kommerciel lokal26,310024,807830,0483
Øvrige indtægter kommerciel lokal22,259721,238324,6613
Total48,569746,046154,7096

DAB3,66853,58154,3442
Øvrige indtægter DAB1,43541,42503,5654
Total5,10395,00657,9096

Instore radio2,61506,1830
Øvrige indtægter Instore radio1,79505,0746
Total 4,410011,2576
* Note: Som noget nyt er det kun radio- og altså ikke tv-minutter, der får andel i tillægget øvrige indtægter på landsdækkende kanaler i 2019. Det har desværre ikke været muligt at specificere radio og tv på dine spilletider endnu. Derfor optræder de stadig samlet som landsdækkende minutter. Vil du have en fornemmelse af hvor meget du minimum får udbetalt, anbefaler vi, at du nøjes med at gange dine landsdækkende minutter med minutværdien 24,3020 uden tillægget øvrige indtægter 19,9452.

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se to eksempler på, hvordan udbetalingen beregnes.

1. Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2019. Det giver 176,99 kr. Fordi:

Minutværdien for 2019 på en landsdækkende radiokanal er 24,3020 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 24,3020 kr. = 97,2080 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange radiominutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2019 for øvrige indtægter på en landsdækkende radiokanal er 19,9452 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 19,9452 kr. = 79,7808 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2019: 97,2080 kr. + 79,7808 kr. = 176,9888 kr.

2. Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på TV2 i 2019. Det giver 97,21 kr. Fordi:

Minutværdien for 2019 på en landsdækkende tv-kanal er 24,3020 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 24,3020 kr. = 97,21 kr.
Du får som noget nyt i 2019 ikke andel i de øvrige indtægter for tv-minutter.

Beregn selv flere eksempler

Læs mere

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år:

Minutværdier 2014, 2015 og 2016