Penge til gode


Som medlem får du som hovedregel penge fra Gramex ved årets udbetaling i juni.

Har du penge til gode hos os, er det oftest, fordi udgivelsen og din medvirken ikke er anmeldt til os, eller fordi du ikke har fået skrevet under på din medlemserklæring.

Tjekliste: Har du penge til gode hos Gramex?

Forældelse

Gramex kan udbetale penge, der er optjent igennem de seneste tre år. Kender vi ikke rettighedshaverne til en indspilning – typisk fordi vi ikke har fået en studieliste – reserverer vi de optjente penge. Vederlag, der ikke er udbetalt, forældes efter tre år beregnet fra udgangen af optjeningsåret. Herefter går de tilbage i puljen af penge til fordeling det efterfølgende år.

Læs mere