Hvor meget udbetaler vi?


Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og point/andel.

  • Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på. Se tabellen nedenfor.
  • Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  • Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Herunder minutværdien for ‘Public performance’, som er den betaling, vi får for baggrundsmusik (butikker, cafeer mv.), der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de spiller. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for afspilningsåret 2023. 
  • Point/andel bliver tildelt den enkelte kunstner på det enkelte track i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Kunstnernes point/andel er baseret på, hvor mange featured artists (FA) og non-featured artists (NFA) der er på et track, som derved skal have andel af trackets samlede værdi. Læs mere i vores fordelingsgrundlag

Minutværdier

Her kan du se minutværdierne for afspilningsåret 2023.

Minutværdier 2023

Radio nationwide – broadcasting25,4
Radio nationwide – public performance20,5
Total45,9

TV nationwide – broadcasting26,2
TV nationwide – public performance
Total26,2

Regional – broadcasting2,7
Regional – public performance2,1
Total4,8

Commercial nationwide – broadcasting2,2
Commercial nationwide – public performance1,8
Total4,0

Commercial local – broadcasting21,9
Commercial local – public performance0,7
Total22,6*

DAB – broadcasting5,4
DAB – public performance4,3
Total9,7

Instore – broadcasting0,9
Instore – public performance0,7
Total 1,6

Note* På ‘Commercial local’ modtager vi stikprøve rapportering på to uger for hver kommercielle lokalradio. For at minutværdien på ’Commercial local’ skal være sammenlignelig med de øvrige fordelingskategorier, har vi lavet en forholdsmæssig omregning som hvis vi havde modtaget fuld rapportering som på de øvrige kanaltyper. Omregnet er minutværdien for ’Commercial local’ total for både broadcasting og public performance = 1,5 kr.
.

Sådan beregner vi trackets samlede værdi

Her kan du se et eksempel på, hvordan trackets samlede værdi beregnes på kunstnersiden. 

Dit track er spillet 4 minutter på P3 i 2023. Det giver en samlede værdi på 183,6 kr. fordi: 

Minutværdien for 2023 på ‘Radio nationwide – broadcasting’ er 25,4 kr. 
Regnestykket: 4 minutter x 25,4 = 101, 6 kr. 

Du får også andel i ‘Public performance’ i forhold til, hvor mange radiominutter du er blevet spillet. 

Minutværdien i 2023 for ‘Radio nationwide – public performance’ er 20,5 kr. 
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 20,5 kr. = 82,0 kr. 
 

Total for 4 minutter på P3 i 2023: 101,6 kr. + 82,0 kr. = 183,6 kr. 

Fordelingen til de udøvende kunstnere

De 183,6 kr. fordeles herefter mellem de udøvende kunstnere på tracket i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Hvor meget den enkelte kunstner vil få udbetalt, afhænger som beskrevet ovenfor af, hvor mange featured artists (FA) og non-featured artists (NFA) der medvirker på tracket.

Består tracket fx af 1 featured artist (FA) og 1 non-featured artist (NFA), vil fordelingen af de 183,6 kr. se ud på følgende måde: 

FA-artisten = 14 point 

NFA-artisten = 2 point 

Total antal point = 16 point (100 %) 

FA-artistens andel i %: 100 ÷ 16 x 14 = 87,5 %, svarende til 160,65 kr. (183,6 ÷ 16 x 14) 

NFA-artistens andel i %: 100 ÷ 16 x 2 = 12,5 %, svarende til  22,95 kr. (183,6 ÷ 16 x 2) 

FA-artisten får alså 160,65 kr. ud af trackets samlede værdi på 183,6 kr., mens NFA-artisten får 22,95 kr. ud af trackets samlede værdi på 183,6 kr.