Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, point og pointværdi.

  • Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på. Se tabellen nedenfor.
  • Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  • Point bliver tildelt den enkelte kunstner på det enkelte track i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Pointtildelingen er baseret på de medvirkendes kunstneriske rolle. En solist får for eksempel flere point end en studiemusiker, mens gruppemedlemmer får samme antal point. Læs mere
  • Pointværdien udtrykker hvad 1 point er værd i 1 minut på de forskellige kanaler. Der er forskellige pointværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser pointværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
Pointværdier for kunstnere                      2017 2018 2019
Landsdækkende2,54601,54681,6155
Regional0,28110,2811 0,1458
Kommerciel landsdækkende0,56510,14300,1405
Kommerciel lokal2,59310,96581,6620
DAB0,33200,20540,1294
Instore radio0,07990,1716

Sådan beregner vi udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til de udøvende kunstnere.

Du har medvirket som solist på et track, der har været spillet 4 minutter på P3 i 2019.
En solist fik dengang tildelt 14 point, og pointværdien i 2019 på en landsdækkende kanal var 1,6155 kr.
Regnestykket: 14 point x 4 minutter x 1,6155 = 90,4680 kr.
Du fik altså 90,4680 kr. for denne afspilning.

Beregn selv flere eksempler