Hvor meget udbetaler vi?


Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, point og pointværdi.

  • Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på. Se tabellen nedenfor.
  • Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  • Point bliver tildelt den enkelte kunstner på det enkelte track i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Pointtildelingen er baseret på de medvirkendes kunstneriske rolle. En solist får for eksempel flere point end en studiemusiker, mens gruppemedlemmer får samme antal point. Læs mere
  • Pointværdien udtrykker hvad 1 point er værd i 1 minut på de forskellige kanaler. Der er forskellige pointværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser pointværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.

    NB: Pointværdierne for 2022 er lige på trapperne og bliver opdateret snarest muligt
Pointværdier for kunstnere                       2019 2020 2021
Landsdækkende1,61551,55511,4406
TV landsdækkende1,61551,55511,4406
Regional0,14580,14380,1348
Kommerciel landsdækkende0,14050,10860,1036
Kommerciel lokal1,66201,54931,5270
DAB0,12940,15030,1636
Instore radio0,17160,05380,0489

Sådan beregner vi udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til de udøvende kunstnere.

Du medvirker som solist på et track, der er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2021.
En solist får tildelt 14 point, og pointværdien i 2021 på en landsdækkende kanal er 1,4406 kr.
Regnestykket: 14 point x 4 minutter x 1,4406 = 80,6736 kr.
Du får altså 80,6736 kr. for denne afspilning.

Beregn selv flere eksempler