Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, point og pointværdi.

  • Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på. Se tabellen nedenfor.
  • Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  • Point bliver tildelt den enkelte kunstner på det enkelte track i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Pointtildelingen er baseret på de medvirkendes kunstneriske rolle. En solist får for eksempel flere point end en studiemusiker, mens gruppemedlemmer får samme antal point. Læs mere
  • Pointværdien udtrykker hvad 1 point er værd i 1 minut på de forskellige kanaler. Der er forskellige pointværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser pointværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
Pointværdier for kunstnere                      2018 2019 2020
Landsdækkende1,54681,61551,5551
TV landsdækkende1,54681,61551,5551
Regional0,28110,14580,1438
Kommerciel landsdækkende0,14300,14050,1086
Kommerciel lokal0,96581,66201,5493
DAB0,20540,12940,1503
Instore radio0,07990,17160,0538

Sådan beregner vi udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til de udøvende kunstnere.

Du medvirker som solist på et track, der er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2020.
En solist får tildelt 14 point, og pointværdien i 2020 på en landsdækkende kanal er 1,5551 kr.
Regnestykket: 14 point x 4 minutter x 1,5551 = 87,0856 kr.
Du får altså 87,0856 kr. for denne afspilning.

Beregn selv flere eksempler