Landsdækkende radio og tv


Landsdækkende radio og tv-stationer som DR, TV2 og Bauer Media har individuelle aftaler med Gramex. Vi sørger for, at de landsdækkende stationer har let adgang til alverdens musik, uanset om det er broadcast, simulcast eller digital distribution.

Prisen for musik fastsættes efter bl.a. antal musikminutter, dækningsområde, omsætning, antal lyttere samt en lang række andre forhold.

Aftalerne gælder typisk for en årrække og sikrer, at stationerne har let adgang til en stor del af verdens musikrepertoire.

Rapportering

De landsdækkende stationer skal rapportere alle oplysninger om deres musikforbrug til Gramex. Find mere info om rapportering her:

Format for rapportering

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Gramex
Forretningsudvikling & Kommunikation
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk