Gramex’ generalforsamling 31. maj 2023 – materiale til medlemmerne

Her kan du finde alle dokumenter til brug for Gramex’ kommende generalforsamling:

  • 10. Valg af revisorer (ingen bilag)
  • 11. Eventuelt (ingen bilag)

Tilmelding, stemmeseddel og fuldmagt

Læs mere

Gramex’ generalforsamling 31. maj 2023

Gramex’ vedtægter