Kandidater til Gramex’ bestyrelse 2023

Her kan du se, hvem der stiller op til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen, og læse deres motivationer.

Som Gramex-medlem er du med til at bestemme, hvem der skal sidde i Gramex’ bestyrelse. Du kan stemme på din favorit på selve generalforsamlingen den 31. maj, eller du kan “brevstemme” online i forvejen senest den 17. maj.

Der er i år kun valg blandt kunstnerne, da der til producentvalget kun er opstillet én kandidat.

Hent stemmeseddel (online) 

Hent stemmeseddel (til print)

Kunstnere 

Til posten som bestyrelsesmedlem for kunstnerne opstiller følgende 3 kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

 • Gry Harrit (nyvalg)

  Jeg er uddannet cand.scient.pol. med speciale i international politik. Pengestrømmene i dansk musik bliver i stadig stigende grad internationale, og dem vil jeg gerne være med til at sikre. Og min forventning er, at mine akademiske kompetencer kan komme fint i spil her.

  Jeg er samtidig udøvende musiker og medvirker på over 100 album som korsanger. Derudover er jeg sangskriver med to album-udgivelser i eget navn som selvudgiver.

  Gramex har været en stabil indkomst i mange år af mit musikerliv, og jeg vil gerne være med til at fastholde disse pengestrømme i en efterhånden 100% digital musikformidling.

  Som forperson for Foreningen Musikbevægelsen af 2019 har jeg en god fornemmelse af, hvor vigtigt det er at nå ud til alle i musikbranchen med budskabet om, hvor central en opgave Gramex løfter.

  Ikke alle har det lige godt med tal, diagrammer og tabeller, men alle bør have viden om deres egen økonomi, og hvor pengene kommer fra. Og det formidlingsarbejde håber jeg at kunne bidrage til, hvis jeg får mulighed for det.


 • Lasse Lyngbo (nyvalg)

  Jeg har arbejdet på fuld tid i musikbranchen i næsten 20 år – både som artist i bands som Diefenbach og som musiker, producer og sangskriver for navne som Hjalmer, Vinnie Who, Sys Bjerre og mange flere. Sideløbende har jeg komponeret musik til teater, film og tv. Jeg elsker at spille live og gør det så ofte, jeg kan komme til det.

  Som kunstner-repræsentant i Gramex’ bestyrelse kan jeg bidrage med en stor indsigt i, hvordan musikken rent faktisk bliver til i branchen, samt hvilke faglige og økonomiske udfordringer medlemmerne står over for. Jeg har arbejdet i stort set alle genrer og haft projekter på alle større danske pladeselskaber. Jeg har min daglige gang blandt musikere, producenter og aftagere i branchen, og jeg ved, hvilken betydning Gramex har for dem alle.

  Jeg går ind for en højere grad af ligestilling mellem medlemmerne i Gramex’ fordelingssystem. Jeg mener, at alle Gramex-medlemmer er lige meget værd, og i højere grad skal ligestilles i fordelingen. Samtidig mener jeg, at der er noget basalt ulogisk og urimeligt i, at to musikstykker kan have helt forskellig værdi i Gramex-systemet. Jeg går derfor ind for, at der skal indføres et mere track-baseret afregningssystem.

  Gramex spiller en uundværlig rolle i den danske musikbranche. Jeg vil gerne være med til at fremtidssikre organisationen, så den også fremover kan støtte op om medlemmernes gode musik.


 • Thomas Sandberg (nyvalg)

  Jeg er professionel freelance musiker og komponist samt forperson i Dansk Musiker Forbund.

  Som aktør og rettighedshaver i musikbranchen gennem 35 år har det altid ligget mig meget på sinde, at kunstnerne får en fair og rimelig andel af rettighedsbetalingerne for indspillet musik, og dette vil jeg have som hovedfokus i Gramex’ bestyrelse.

  Gramex er en medlemsejet rettighedsorganisation og skal agere ud fra demokratiske grundprincipper. Dette vil jeg være med til at fastholde.

  De teknologiske muligheder og adfærdsmønstre forandrer sig desuden hele tiden, og derfor er det vigtigt, at Gramex er opdateret og på forkant med de udfordringer, der kan opstå i denne forbindelse.

  Gramex’ IT-infrastruktur og medlemssystem skal være transparent og overskueligt, så det er let at følge med i fordelingen af rettighedsmidlerne.

  Hvis du som kunstner stemmer på mig, kan du være sikker på, at jeg vil varetage dine interesser i bestyrelsen.

Producenter

Til posten som bestyrelsesmedlem for producenterne genopstiller Laura Littauer som den eneste kandidat. Der vil derfor ikke blive gennemført en afstemning vedrørende denne bestyrelsespost.


Læs mere

Se Gramex’ bestyrelse i dag

Gramex’ generalforsamling 31. maj 2023