Gramex’ generalforsamling 24. maj 2022 – materiale til medlemmerne

Her kan du finde alle dokumenter til brug for Gramex’ kommende generalforsamling:

  • 10. Valg af revisorer (ingen bilag)
  • 12. Eventuelt

Tilmelding, stemmeseddel og fuldmagt

Læs mere

Gramex’ generalforsamling 24. maj 2022

Gramex’ vedtægter