Kandidater til Gramex’ bestyrelse 2022

Her kan du se, hvem der stiller op til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen, og læse deres motivationer.

Som Gramex-medlem er du med til at bestemme, hvem der skal sidde i Gramex’ bestyrelse. Du kan stemme på din favorit på selve generalforsamlingen, eller du kan “brevstemme” online.

Der er i år kun valg blandt kunstnerne, da der til de øvrige valg ikke er opstillet flere kandidater, end der er ledige poster.

Hent stemmeseddel (online)  |  Hent stemmeseddel (til print)

Kunstnere 

Til posten som bestyrelsesmedlem for kunstnerne opstiller følgende to kandidater:

 • Jens Skov Thomsen (genvalg)

  Jeg har siddet i bestyrelsen de seneste tre år. Jeg er selv musikartist i grupperne VETO og Mantua og har medvirket på mange udgivelser – også som selvudgiver. Dertil er jeg jurist med speciale i musikrettigheder.

  Jeg genopstiller til bestyrelsen. Som rettighedshaver og fri medlemsrepræsentant i en bestyrelse, der også består af repræsentanter fra DAF og DMF. For mig er en stærk bestyrelse lig med balance mellem frie medlemmer og politiske ledelsesrepræsentanter i de to organisationer. Derfor er det vigtigt, jeg bliver genvalgt.

  Mine mærkesager er fortsat: 

  – Et trackbaseret fordelingssystem, hvor vederlag afregnes direkte fra afspilning til track.

  – En medlemsbrugerflade, med fuld indsigt i den data, der knytter sig til afregningen, så man kan se hvilke tracks, der er spilles hvor, og hvor meget de har indtjent over tid.
   
  – At Gramex har en både effektiv og moderne administration i balance, som sender flest muligt penge ud til medlemmerne og sikrer medlemmerne den rigtige service. 

  Gramex er vigtig. Gramex er vores alles. Og vi skal sørge for, at Gramex også i fremtiden er det bedste sted at få sine rettigheder forvaltet. 

  Jeg lover at arbejde hårdt for sagen og håber på din stemme.

 • Søs Nyengaard (nyvalg)

  Jeg er professionel musiker og forperson for Dansk Musiker Forbund.

  Gramex er musikudøvernes vigtigste forvaltningsselskab, og det er en naturlig kerneopgave for mig som forperson i DMF at engagere mig i Gramex.

  Radioens rolle som primær musikformidler presses i stigende grad af de store musiktjenester og deres playlister – styret af algoritmer og pengeinteresser.

  Men selvom teknologier og forbrugsmønstre skifter, er det vigtigt, at Gramex fortsat kan sikre musikudøverne betaling på masseudnyttelsesområder. Vi har mere end nogensinde brug for Gramex som en stærk varetager af rettighedshavernes interesser og som en demokratisk og gennemsigtig forvaltning, der sikrer en fair fordeling af vores penge.

  Jeg vil arbejde for en styrkelse af Gramex både i forhold til musikbrugerne og i forhold til medlemmerne, som både har brug for nye tidssvarende IT-baserede medlemssystemer, men også stadig god personlig service.

  Dette er en vigtig post, som jeg vil prioritere, og håber derfor på din stemme.

Producenter

Til de to poster som bestyrelsesmedlem og suppleant for producenterne opstiller ikke flere kandidater end der er ledige poster. Der vil derfor ikke blive gennemført en afstemning vedrørende disse bestyrelsesposter.

 • Jakob Plesner Mathiasen (genvalg)

  Jeg genopstiller til Gramex’ bestyrelse som bestyrelsesmedlem for producenterne.

  Jeg bidrager med min erfaring som National Group Director i IFPI Danmark, der repræsenterer langt størstedelen af de kommercielle musikselskaber i Danmark – store som små selskaber, og som arbejder for at sikre de bedste rammevilkår for indspillet musik i Danmark. Som bestyrelsesmedlem ønsker jeg at favne bredt i varetagelsen af rettighedshavernes interesser.

  Musikbranchen har igennem en årrække været under hastig digital udvikling. Jeg interesserer mig særligt for denne udvikling og for de forretningsmæssige og kommercielle muligheder, der affødes heraf for rettighedshaverne.

  Jeg håber at få lov til fortsat at bidrage med faglig viden og engagement i udviklingen af Gramex de kommende tre år.

 • Morten Ingholt (genvalg som suppleant)

  Jeg genopstiller til Gramex’ bestyrelse, da jeg fortsat ønsker at bidrage til udviklingen og samarbejdet på tværs af bestyrelsen, ledelsen og de ansatte.

  De næste 2-3 år vil stå i IT-implementeringens navn; et område, jeg tidligere har arbejdet en del med og derfor har relevant erfaring at byde ind med. Endvidere har jeg 15 års erfaring fra den finansielle side af musikbranchen og bidrager derfor med en lidt anderledes vinkel til bestyrelseslokalet.

7. medlem

Til posten som bestyrelsens såkaldt 7. bestyrelsesmedlem med særligt kendskab til ophavsret opstiller ikke flere kandidater end én. Der vil derfor ikke blive gennemført en afstemning vedrørende denne bestyrelsespost.

 • Morten Rosenmeier (genvalg)

  Jeg er født i 1967 og professor i ophavsret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR).

  Jeg har været det 7. ophavsretskyndige medlem af Gramex’ bestyrelse siden 2013. Jeg er også medlem af bestyrelserne for bl.a. Copydan Tekst & Node, VISDA og Forfatternes Forvaltningsselskab. Jeg prøver her at bruge min ophavsretlige viden på en måde, som jeg håber er til gavn for de musikere, komponister, forfattere, billedskabere og andre rettighedshavere, som ejer selskaberne.

  De penge, selskaberne skaffer rettighedshaverne, har meget stor betydning for mange af dem. Mange havde ikke råd til at leve af deres kunst, hvis ikke de fik dem. Jeg føler det derfor som et stort privilegium at få lov til at udføre ophavsretligt organisationsarbejde, og jeg håber, at jeg får lov til at fortsætte mit arbejde i Gramex’ bestyrelse.

  Læs mere i mit CV på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier

Læs mere

Se Gramex’ bestyrelse i dag

Gramex’ generalforsamling 24. maj 2022