Generalforsamling 2016

Missede du årets generalforsamling? Få highlights her.

Gramex’ ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 18. maj på sekretariatet på Gammel Kongevej.

Det var første gang generalforsamlingen blev afholdt efter de nye regler fastsat i Gramex’ nye vedtægter. Det betyder blandt andet, at man som medlem nu kan brevstemme eller stemme via fuldmagt, og at man skal tilmelde sig for at kunne deltage.

Det var der heldigvis masser, der havde gjort – mere end tre gange så mange medlemmer var mødt op trods det nye krav om tilmelding – og det gode vejr.

Det store fremmøde glæder Gramex’ adm. direktør John R. Kristensen:

– Gramex er jo en medlemsorganisation. Og generalforsamlingen er Gramex’ højeste myndighed. Derfor er jeg rigtig glad for, at så mange medlemmer mødte op i år og udøvede deres medlemsdemokratiske ret.

– Der var en rigtig god og konstruktiv debat imellem vores medlemmer og bestyrelse. Og den slags mener jeg ikke man kan have for meget af i en organisation som Gramex. Så jeg kan kun opfordre alle medlemmer til at møde op og få indflydelse på næste generalforsamling, udtaler John R. Kristensen.

Highlights

Regnskabet for 2015 blev fremlagt og godkendt. I kroner og øre betyder det, at Gramex kommer ud med en omsætning på 217 millioner. Heraf fordeler vi for første gang 203 millioner til musikken.

Læs regnskab 2015

Bestyrelsesformand Jan Degner, der er direktør for pladeselskabet ArtPeople, redegjorde for året, der gik. Ud over et flot resultat har det handlet om at højne kvaliteten over for vores kunder og vores medlemmer og tale musikkens værdi op.

Læs årsberetning 2015-16

Alle øvrige punkter på dagsordenen blev godkendt – heriblandt gennemsigtighedsrapport, politik for ufordelbare midler, generel investeringspolitik, generel fordelingspolitik.

Efter spørgsmål fra salen og svar fra bestyrelsen blev også bestyrelsens honorar godkendt for et år frem.

Find alle dokumenter til generalforsamlingen

NY BESTYRELSE

Som noget nyt skulle der på generalforsamlingen vælges to suppleanter til bestyrelsen.

Gramex’ producent-medlemmer valgte Laura Littauer, direktør for Sundance Music, uden modkandidat. Kunstner-medlemmerne kunne vælge mellem Asger Steenholdt og Emil de Waal. Valget faldt på Asger. Velkommen til begge to!

Mød de nye ansigter i bestyrelsen

Ud over suppleanterne var tre andre i bestyrelsen på valg: Anders Laursen (DMF), Casper Bengtson (Universal Music) og Morten Rosenmeier (Kbh. Universitet), der er det syvende medlem med særligt kendskab til ophavsret. Alle tre blev genvalgt.

Som formand valgte bestyrelsen Anders Laursen fra DMF. Jan Degner fra ArtPeople blev valgt som næstformand.

Se den nye bestyrelse