Ny fordelingspolitik vedtaget

Gramex’ medlemmer bakker op og godkender bestyrelsens ændringsforslag.

Et flertal af Gramex’ medlemmer har nu vedtaget et forslag fra en samlet bestyrelse til ændring af Gramex’ fordelingspolitik. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling 24. oktober med det ene punkt på dagsordenen.

At medlemmerne bakker op om at ændre fordelingen til kunstnerne, glæder alle i bestyrelsen – ikke mindst Gramex’ vicebestyrelsesleder Sara Indrio:

– Jeg ser frem til at få det nye system implementeret via den model, som Gramex’ bestyrelse nu skal finpudse. Den her modernisering af fordelingen er noget, vi i kunstnergruppen har arbejdet sammen om i al den tid, jeg har været en del af bestyrelsen. Og også før jeg blev valgt ind. Så en stor tak for indsatsen og det stærke samarbejde til Thomas, Søs og Jens i bestyrelsen!

– Jeg ved, at en modernisering af fordelingssystemet er noget, der også har været efterspurgt blandt mange af Gramex’ medlemmer. Samtidig har vi i bestyrelsen fuld forståelse for de medlemmer, der har valgt at stemme imod forslaget. Selvom de ikke havde flertal, tager vi naturligvis alle stemmer alvorligt, så det er noget, vi er bevidst om også fremadrettet, siger Sara Indrio.

Hvad sker der så nu?

Med godkendelsen af ændringsforslaget har medlemmerne nu vedtaget at indføre fast track-værdi på kunstnersiden, som man allerede har på producentsiden. Det betyder, at alle tracks får samme minutværdi uanset antal medvirkende. Samtidig fordeles vederlaget inden for tracket mellem de forskellige medvirkende, så deres rolle(r) svarer til en andel af det samlede tracks værdi.

Indførelsen af fast trackværdi er første led i en modernisering af fordelingen til kunstnerne i Gramex. Nu fortsætter arbejdet blandt kunstnerne i bestyrelsen for at finpudse modellen for et nyt fordelingsgrundlag, som er den konkrete udmøntning af fordelingspolitikken, og altså beskriver alle de konkrete detaljer. De forventer blandt andet at introducere en ny rolle som kunstnerisk producer samt give kunstnerne mulighed for at blive honoreret for flere instrumenter på samme track.

Samtidig sætter Gramex’ administration hurtigst muligt gang i det udviklingsarbejde, der skal muliggøre implementeringen af i første omgang fast trackværdi i Gramex’ systemer.

Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Forslag til ændring af fordelingspolitik

Om ekstraordinær generalforsamling 24. oktober

Om medlemsmødet 5. september