Ekstraordinær generalforsamling om ændring af fordelingspolitik (for kunstnere)

Er du medlem af Gramex, kan du nu tilmelde dig vores ekstraordinære generalforsamling den 24. oktober eller afgive din stemme online.

Gramex afholder ekstraordinær generalforsamling for medlemmerne:

Tirsdag den 24. oktober 2023 klokken 15-16.

På dagsordenen er et forslag fra bestyrelsen til ændring af den generelle fordelingspolitik, der får betydning for kunstnerne.

Vi holder generalforsamlingen her i huset på Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V.

Se dagsorden

Forslag om fast track-værdi på kunstnersiden

Bestyrelsen foreslår en ændring af Gramex’ generelle fordelingspolitik, der får betydning for kunstnerne.

Baggrunden er et ønske om at skabe en fordeling, der er mere transparent og mere simpel at gennemskue for rettighedshaverne. Det er samtidig et ønske at få et system, der i højere grad afspejler, hvordan man indspiller musik i dag, ligesom forslaget skal bidrage til at effektivisere de administrative processer.

Der stilles forslag om indførelse af en såkaldt fast track-værdi på kunstnersiden, som man allerede har på producentsiden. Det betyder, at alle tracks har samme minutværdi uanset antal medvirkende. Samtidig fordeles vederlaget inden for tracket mellem de forskellige medvirkende, så deres rolle(r) svarer til en andel af det samlede tracks værdi.

Derudover forventer kunstnerne i bestyrelsen at modernisere fordelingsgrundlaget, som er den konkrete udmøntning af fordelingspolitikken, ved blandt andet at introducere en ny rolle som kunstnerisk producer samt give kunstnerne mulighed for at blive honoreret for flere instrumenter på samme track.

Fordelingsgrundlaget er imidlertid ikke et generalforsamlingsanliggende, og der skal derfor ikke stemmes om disse mere detaljerede justeringer.

Se forslag til ændring af generel fordelingspolitik (for kunstnere)

Stem online senest 10. oktober

Som medlem kan du afgive din stemme hjemmefra på forhånd, hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen eller bor langt fra København.

Du kan stemme online og underskrive med MitID via tjenesten Penneo på 2 minutter. Bruger du en smartphone, skal du lige tippe telefonen 90 grader for at kunne sætte dit kryds. Vær obs på, at du skal klikke på “Underskriv dokument” og “Gem og fuldfør” for at registrere din stemme.

Alternativt kan du printe stemmesedlen, udfylde den i hånden og aflevere den på Gramex’ kontor eller sende den med posten eller på mail til GF@gramex.dk

Uanset hvordan du vælger at stemme, skal vi have modtaget din underskrevne stemmeseddel senest den 10. oktober 2023 kl. 23.59.59.

Har du stemt online, er du stadig velkommen til at tilmelde dig og deltage i generalforsamlingen. Men du kan ikke stemme igen.

Du kan ikke stemme online på selve generalforsamlingen.

Hent din online stemmeseddel her

Hent din stemmeseddel til print her

Tilmeld dig senest 17. oktober

Ønsker du at komme og deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal du tilmelde dig senest en uge før. Det står i vores vedtægter.

Du skal kun tilmelde dig, hvis du ønsker at møde op her på Gammel Kongevej. Vil du bare stemme online, skal du altså ikke tilmelde dig.

Du skal tilmelde dig senest 17. oktober i formularen via linket her:

Tilmeld dig generalforsamlingen her

Angiv fuldmagt ved tilmelding senest 17. oktober

Er du forhindret i at deltage, er det nemmest for dig at udfylde en stemmeseddel online i forvejen som beskrevet ovenfor. Alternativt kan du give fuldmagt til et andet medlem, der deltager på generalforsamlingen, som kan stemme på dine vegne. Men vi opfordrer dig til at stemme online, hvis du vil være sikker på at gøre brug af din stemme.

Du kan kun give fuldmagt til et andet medlem i samme rettighedsgruppe som dig. En kunstner kan altså ikke give fuldmagt til en producent, og en producent kan ikke give fuldmagt til en kunstner.

Det medlem, du giver fuldmagt, skal i sin tilmelding til generalforsamlingen krydse af, at han/hun også repræsenterer dig ved fuldmagt, og også udfylde dit navn og dit Gramex-nummer.

Du kan udfylde fuldmagten online og underskrive med MitID inden selve generalforsamlingen. Alternativt kan fuldmagten medbringes i printet, udfyldt og underskrevet stand på generalforsamlingen.

Hver fremmødt deltager kan højst medbringe tre fuldmagter fra andre medlemmer. Kun underskrevne fuldmagter kan veksles til stemmesedler på generalforsamlingen. Du skal derfor selv sikre dig, at du rent faktisk får skrevet fuldmagten under med dit MitID, hvis den skal være gyldig. Gramex har ikke mulighed for at rykke for manglende underskrifter eller printe for dig, og vi modtager ikke fuldmagter efter den 24. oktober klokken 15.00.

Kun fuldmagter udfyldt på Gramex’ blanket (online eller print) er gyldige. Ingen hjemmelavede.

Udfyld fuldmagt (online)  |  Fuldmagt (til print)

Parkering

Kommer du i bil, er der et begrænset antal parkeringspladser i gården. Parkerer du på en af de pladser, der står Gramex på, skal du huske at få en parkeringstilladelse hos os. Kom i god tid.

Er der fyldt på Gramex’ parkeringspladser, kan du parkere på de pladser, der er mærket ‘Betalingsparkeringsplads’. Her skal du bare huske at betale for det.

Læs mere

Forslaget om indførelse af fast track-værdi for kunstnerne og de øvrige ideer til ændringer i fordelingsgrundlaget blev præsenteret på et medlemsmøde i Gramex den 5. september.

Se en kort version slides

Se invitation til medlemsmødet